Volledig scherm
Pro IS-demonstranten tijdens een protest in de Haagse Schilderswijk. © anp

Meer aandacht voor radicalisering in Oosterhout

OOSTERHOUT - De gemeente Oosterhout gaat mensen die radicaliseren beter in de gaten houden. Dat blijkt uit het Jaarplan Integrale Veiligheid 2017.

,,Er is sprake van een sterke verwevenheid tussen jihadstrijders in Syrië en Irak en mensen met hetzelfde gedachtegoed, al dan niet teruggekeerd, binnen de jihadistische beweging in Nederland", zo schrijft burgemeester Stefan Huisman in het jaarplan.

,,De dreiging is niet beperkt tot uitreizigers en terugkeerders, maar is tevens afkomstig van thuisblijvers. In Oosterhout is de aandacht hiervoor en bewustwording verhoogd", aldus Huisman.

Op vragen van BN DeStem over het aantal en de aard van de signalen, wil het college niet ingaan. ,,Concreet kunnen we geen antwoord geven op vragen of we hier in Oosterhout signalen van radicalisering hebben opgepikt of dat er daadwerkelijk mensen om die reden zijn uitgereisd. Dat zijn geen openbare gegevens", aldus de gemeentewoordvoerder.

Loco-burgemeester Marian Witte: ,,We beseffen heel goed dat Oosterhout geen eiland is en zijn dus zeer alert op signalen. Op de gemeentelijke afdeling Veiligheid zijn twee speciaal aangestelde medewerkers actief, die nauw samenwerken met politie, recherche, Openbaar Ministerie, onderwijs, welzijnsinstellingen en andere partners. Zij onderhouden ook contacten met landelijke experts."

De gemeente heeft zich het afgelopen jaar onder meer gericht op deskundigheidsbevordering van personeel. Personeel van gemeente, zoals klantmanagers sociale zaken en wijkagenten, sociale wijkteams en Oosterhout in Beweging hebben een training achter de rug over hoe je signalen over radicalisering oppikt, hoe je die moet interpreteren en hoe die onderzocht worden.

Witte: ,,Jeugd en onderwijs vinden we erg belangrijk, daarom staat het onderwerp geagendeerd bij het overleg Veilige School, waarbij de gemeente structureel aangesloten is. We willen onze jeugd beschermen en signalen op tijd oppikken." Nog voor de zomer komt het college met een integraal plan van aanpak over radicalisering.