Volledig scherm

Meer 30 km-zones bepleit door bewoners Oosterhout

OOSTERHOUT Het besluit van de gemeente Oosterhout om géén maximumsnelheid van 30 kilometer in te stellen in een deel van het centrum, valt slecht bij een groot aantal binnenstadbewoners.

Zij hebben een advocaat in de arm genomen die optreedt namens ten minste 138 Oosterhouters. Het bezwaarschrift wordt op 17 november behandeld in de commissie bezwaarschriften.

De gemeente heeft op 12 juli besloten dat er een maximumsnelheid van 30 kilometer wordt ingesteld in het centrum. Het gaat om het gebied tussen de Strijen-, Van Liedekerk-, Ridder- en Abdis van Thornstraat.

Uitzondering
Een uitzondering wordt gemaakt voor drie straten die door dat gebied heen lopen: de Keiweg, Mathildastraat en Leijsenhoek. Daar gaat de bus doorheen. De gemeente haalt, in een toelichting op het besluit van haar eigen mobiliteitsplan af te wijken, 'Duurzaam veilig' aan. Dat is een initiatief van diverse overheden om de verkeersveiligheid te vergroten.

'Het wegbeeld', zo stelt de gemeente, 'moet kloppen bij de functie van een weg.' De weginrichting moet 'een geloofwaardige snelheidslimiet' hebben. En die zou daar dús 50 zijn.

Redenering
De advocaat van de protesterende bewoners, Roger van Oudheusden, vindt die redenering de omgekeerde wereld. "In haar eigen mobiliteitsplan 2007-2015 stelt de gemeente vast dat het centrum een verblijfsgebied is. Om die reden wordt de snelheid in dat gebied gematigd. Dan ga je toch geen uitzondering maken voor de hoofdroute door dat gebied? En vind je dat het wegbeeld van die weg niet klopt, dan pas je dat wegbeeld toch aan?"

Van Oudheusden vindt het onzin dat er op een busroute 50 gereden zou moeten worden. "Overdag is dat daar sowieso niet haalbaar. Vasthouden aan 50 levert overdag een tijdwinst van hooguit enkele tientallen seconden op. 's Avonds daarentegen rijdt men daar soms als gekken."