Volledig scherm
Jacob Jonker op de hoek Keiweg-Ridderstraat in Oosterhout. Achter hem het eilandje waar ooit Slotje Spijtenburg stond.

Historie van 't Slotje Spijtenburg ontrafeld

14 mrt 2008, 07:39 - OOSTERHOUT - De Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda De Oranjeboom is opgericht in 1948. De naam is ontleend aan een Bredase Rederijkerskamer.

www.deoranjeboom.nl