Gilze krijgt nieuwe school

Berry van der Heijden

Gilze en Rijen 

Ook deze kogel is door de kerk. Althans is met goedkeuring van bestemmingsplan weer een stap gezet voor nieuwbouw van basisschool De Wildschut en mogelijk 15 woningen in Gilze. In maart wordt bekeken of er een sportzaal bij wordt gebouwd. 

Bij basisschool De Wildschut is achterstallig onderhoud zo groot dat nieuwbouw de beste oplossing is. Daarvoor is een nieuw plan gemaakt en het bestemmingsplan aangepast. Nieuwbouw van maximaal vijftien woningen achter de nieuwbouw aan het Raadhuisplein zou de kosten deels moeten dekken. Bekeken wordt ook of een deel van die woningen kunnen vervallen ten behoeve van een sportzaal. Verder moeten bedrijfswoningen aan de Alphenseweg worden aangekocht of onteigend. 

Jacques Wouters van het CDA vroeg zich, net als eerder in de commissievergadering, af hoe een kiss&ride strook op het schoolplein veilig kan zijn. De bedoeling is deze strook alleen bij de haal en breng uren even open te stellen. Wethouder Willem Starreveld zei daar straks met ouders en leerkrachten over verder te praten.  

Kern'75 is positief over de sportzaal en hoopt dat de grond tijdig gekocht kan worden en daar sloten de andere fracties zich bij aan. Wethouder Willem Starreveld dacht dat de verkoop wel ging lukken. Wethouder Aletta van der Veen kondigde voor maart 2017 een onderzoek aan naar noodzaak en plaats van sportaccommodaties in Gilze. De raad stemde unaniem in met de plannen.