Volledig scherm
Archieffoto ter illustratie. CV De Plakkers

Geld voor bouwlocatie carnavalswagens en onderzoek naar respijthuis in Drimmelen

MADE/TERHEIJDEN - Een autovrij dorpsplein Terheijden, het uitvoeren van een onderzoek voor een respijthuis in de gemeente Drimmelen en extra geld voor een centrale bouwlocatie voor carnavalswagens. Deze vragen kwamen op tafel én werden aangenomen tijdens het bespreken van de begroting.

Een bescheiden aantal van vier moties en twee amendementen werden geopperd bij de begrotingsraad. Vijf van de zes ideeën zijn door.

Allereerst is de begroting 2019 met twee amendementen (wijzigingen) aangepast. Het was al bekend dat de Stichting Centrale Bouwlocatie is opgericht én dat er een locatie is gevonden voor carnavalsverenigingen om hun wagens in te bouwen. Maar tijdens de raad is besloten dat er 25.000 euro beschikbaar wordt gesteld door de gemeente om deze centrale bouwlocatie te realiseren. Dit gebeurde op initiatief van Lijst Harry Bakker, VVD, Groen Drimmelen (VP/D66), CDA, PvdA en Gemeentebelangen.

Verkeersveiligheid

Daarnaast werd het amendement van de PvdA aangenomen waarin gevraagd wordt om 30.000 euro extra beschikbaar te stellen voor het verhogen van de verkeersveiligheid.

Respijthuis

Het CDA kwam met een motie om in Drimmelen te onderzoeken waarom er nog geen respijthuis staat. ,,Een huis waar mensen die zorg nodig hebben tijdelijk kunnen logeren, zodat hun mantelzorgers tijdelijk worden ontlast en even tot rust kunnen komen. Dit missen wij nog in onze gemeente”, aldus Riekje van Vught (CDA). Haar motie is unaniem aangenomen.

Lastenverlichting

Net als het aannemen van de motie lastenverlichting van Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drimmelen VP/D66. Zij stelden voor om een bedrag van maximaal 250.000 euro uit de algemene reserve beschikbaar te stellen om de verhoging van de afvaltarieven te kunnen compenseren en zo inwoners te blijven motiveren afval te scheiden.

Autovrij

De derde aangenomen motie gaat over het autovrij maken van het Dorpsplein in Terheijden. Bij de uitvoering van de nieuwe centrumroute wordt er gekeken om het plein zo veel mogelijk autovrij te maken.

Wmo-aanvraag

De motie waarin PvdA Drimmelen vraagt om het aanvraagproces Wmo in Drimmelen nader te bekijken is ingetrokken. Hanneke de Bruijne: ,,Ik ben blij dat het college heeft toegezegd dit te doen tijdens de behandeling van het gezondheidsbeleid. heb er voldoende vertrouwen in dat alle partijen meekijken.”

De begroting van 2019 laat een eenmalig tekort zien van 1,5 miljoen euro, waarvan ruim de helft incidenteel. Het tekort wordt in 2019 opgevangen vanuit de algemene reserve. De begroting is weer structureel sluitend in de jaren 2020-2022.

  1. Boete voor bistro Merlijn in Oosterhout ingetrokken
    PREMIUM

    Boete voor bistro Merlijn in Oosterhout ingetrok­ken

    OOSTERHOUT - De voorwaardelijke boete van 10.000 euro voor het niet controleren van de leeftijd van een klant die een biertje bestelde bij Bowling en Bistro Merlijn in Oosterhout is ingetrokken. Bij de testkoper, een controleur van de gemeente, werd niet naar zijn ID gevraagd, omdat hij volwassen is en er ook zo uitziet. Na een gesprek met de eigenaar van Merlijn vindt het college een last onder dwangsom toch ‘een te zwaar middel’.