Volledig scherm
De website van Klik voor Wonen. © Henk den Ridder

Fraude ontdekt bij voorrang sociale huurwoningen, Thuisvester Oosterhout schorst medewerker

OOSTERHOUT - De Oosterhoutse woningcorporatie Thuisvester is binnen de eigen gelederen op fraude gestuit bij het verkrijgen van sociale huurhuizen. De inschrijfdatum van tientallen woningzoekenden is vervroegd waardoor ze eerder in aanmerking kwamen voor een woning. Een medewerker van Thuisvester is geschorst.

De directie van Thuisvester laat weten ‘erg te zijn geschrokken’ door de fraude. “We betreuren dit ten zeerste. Vooral omdat wij garant staan voor een transparante en eerlijke verdeling van sociale huurwoningen.”
Thuisvester heeft in december opdracht tot onderzoek gegeven aan Hoffmann Bedrijfsrecherche nadat bleek dat in het systeem van Klik voor Wonen sinds 2016 ongegronde wijzigingen zijn aangebracht. “We kregen een externe melding die vervolgens is onderzocht”, zegt een woordvoerster van Thuisvester.
Klik voor Wonen is het regionale systeem van acht West-Brabantse verhuurders van sociale huurwoningen, waaronder Thuisvester. Via dat systeem kunnen mensen reageren op de meeste huizen die in West-Brabant vrij komen.

Uitschieters

Bij veertig ingeschreven woningzoekenden bleek de inschrijfperiode onrechtmatig verlengd met gemiddeld enkele jaren, naast enkele uitschieters waarbij het om een nog langere periode gaat. De woordvoerster wil dat niet verder toelichten.
In 23 van de 40 gevallen is er inmiddels een woning verhuurd. Omdat dit via Klik voor Wonen gebeurde, zijn hier meerdere aangesloten woningcorporaties bij betrokken: naast Thuisvester gaat het om Alwel, Laurentius, WonenBreburg, Woonkwartier en Woonvizier. Het betreft elf woningen in de gemeente Breda en twaalf woningen in zes andere gemeenten in West-Brabant.

Sancties

De woningverhuurders onderzoeken momenteel of en welke sancties er genomen worden tegen de 23 huurders die van het gesjoemel hebben geprofiteerd. “Als vast komt te staan dat zij wisten dat hun inschrijfdatum onrechtmatig is gewijzigd, nemen we passende maatregelen.”
Bij de zeventien overige gevallen is geen woning toegewezen. Klik voor Wonen heeft op verzoek van Thuisvester de inschrijving van deze personen gecorrigeerd naar de oorspronkelijke inschrijfdatum. “Die mensen zijn daar op 18 januari over geïnformeerd.”

Wachttijd

Onduidelijk is hoe de contacten tussen de woningzoekenden en de medewerker van Thuisvester tot stand zijn gekomen. Ook is niet bekend wat zij hebben moeten doen om de wachttijd aangepast te krijgen. “We hebben hierover nog onvoldoende inzicht. Bij de politie hebben we aangifte gedaan van een mogelijk strafbaar feit.”
Het onderzoek naar de fraude loopt nog door, aldus de woordvoerster. Of er naast de inmiddels geschorste medewerker nog meer mensen van Thuisvester bij de fraude betrokken zijn, sluit zij niet uit. “We verwachten dat het hier bij blijft, maar onderzoek moet dat verder uitwijzen.”

Passeerwoorden

Ook zijn er maatregelen genomen die herhaling van dit soort fraude moeten voorkomen. “Onderdeel daarvan is dat medewerkers van de verhuurders die deelnemen aan Klik voor Wonen de inschrijfdatum niet meer kunnen wijzigen. Ook zijn de passeerwoorden bij Thuisvester uit voorzorg gewijzigd.”De woningcorporatie wil verder een oplossing vinden voor mensen in haar woningbestand, die als gevolg van de fraude langer op een woning moeten wachten.

‘Anderen bevoordelen’

Hoffmann Bedrijfsrecherche onderzoekt de fraudezaak bij Thuisvester. Directeur Martijn van de Beek wil niet op de kwestie ingaan. “Maar in zijn algemeenheid kan ik zeggen dat wij vaker woningbouwverenigingen als klant hebben. Het zijn organisaties waar mensen posities hebben waarbij ze anderen kunnen bevoordelen. Als er een enorme vraag is naar huurwoningen, er is een forse wachtlijst, maar geen transparant proces waarop de toewijzing plaatsvindt, kan er fraude ontstaan. Als je negen jaar moeten wachten of je betaalt een paar duizend euro om sneller een huis te krijgen, tja, dat is soms wel de realiteit. Maar nogmaals, ik zeg niet dat dit zich op deze manier in Oosterhout heeft afgespeeld.”

De Autoriteit Woningbouwcorporaties is door Thuisvester over de fraudezaak ingelicht. “We wachten de resultaten van de onderzoeken af die nu in Oosterhout worden gedaan. Afhankelijk daarvan bepalen we welke vervolgacties er nodig zijn en of wij Thuisvester daarbij kunnen ondersteunen”, zegt een woordvoerster.

  1. Een handgranaat maakte het einde aan het leven van Ad (9) en Henk van Bragt (4). ‘Ze hebben nooit anders dan oorlog gekend’
    PREMIUM
    Mijn bevrijding

    Een handgra­naat maakte het einde aan het leven van Ad (9) en Henk van Bragt (4). ‘Ze hebben nooit anders dan oorlog gekend’

    BREDA/TETERINGEN - ,,Kijk”, zegt Jeanne Bastiaanssen-Van Bragt (82) uit Breda. Ze opent een klein hartvormig medaillon. Er verschijnen twee portretjes in zwart-wit. ,,Dit zijn mijn broertjes”, zegt ze. ,,Ad van 9 en Henk van 4.” Ouder zijn ze nooit geworden. Op 2 september 1944 kwam in Teteringen aan hun nog jonge leven abrupt een eind.