Volledig scherm
Klik op de foto voor grotere weergave. © Janie van de Pas

'Draagvlak belangrijk bij keuze voor 380 kV-tracé'

OOSTERHOUT - De vier 380 kV-tracés en alle 64 varianten voor de nieuwe hoogspanningslijn door West-Brabant zijn gewikt en gewogen. In de Milieueffectrapportage die vorige week door TenneT is gepubliceerd zijn de voor- en nadelen van iedere lijn op een rij gezet. Het besluit over hoogspanningslijn West-Brabant valt in juni 

Technische problemen

In het rapport valt bijvoorbeeld te lezen dat er bij de aanleg van de noordelijke tracés (Paars), met name in het gedeelte tussen Standdaarbuiten en Tilburg, veel technische problemen overwonnen moeten worden en tevens dat er veel woningen in de magneetveldzone belanden. 

Bij het zuidelijke tracé (Rood) geldt dat in mindere mate. In de mer scoort het zuidelijk tracé, niet verwonderlijk, zeer slecht als het gaat om het effect op de natuur. Tracé Zuid loopt immers door natuurgebieden als Landgoed Oosterheide in Oosterhout en het Haagse Beemdenbos in Breda. 

Beide middentracés (Blauw en Geel) langs de A59 komen op veel punten beter uit de bus. Er zitten zelfs lijnen tussen als variant Huis ter Heide, genoemd naar een natuurgebied bij Tilburg, waarbij geen enkel blokje in de mer rood oplicht. Dat zegt echter niets over de uiteindelijke keuze die straks in juni wordt gemaakt. Als er veel draagvlak is voor een bepaalde lijn kan het best zo zijn dat de ministers voor een tracé kiezen waarbij een flink stuk natuur wordt opgeofferd of juist een tracé wat technisch complex is. 

Belangen

,,Het is nu aan de bestuurders om de verschillende belangen af te wegen", zegt Eefje van Gorp van TenneT. ,,Er is geen Meest Milieuvriendelijke lijn aangewezen. In ieder deelgebied scoort een ander alternatief het beste op de milieuthema's. Dat er geen milieuvriendelijk tracé is aangewezen, heeft als gevolg dat het een meer open proces wordt bij het maken van een keuze. Er komt hierdoor meer nadruk te liggen op het draagvlak voor een bepaald tracé. Dat krijgt een groter belang. Maar dat is niet aan TenneT. Het is nu aan de politiek."      

Over zeven weken kiezen de ministers van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) de route die in de Milieueffectrapportage het beste uit de bus komt. Ook het advies dat de 19 gemeentes en de provincie Noord-Brabant op 31 mei naar buiten brengen, weegt zwaar mee in de beslissing van de ministers. Mocht minister Kamp demissionair zijn, dan hakt hij de knoop door. Mocht er al een nieuwe minister benoemd zijn, dan liggen de overdrachtsdossiers over 380 kV klaar. 

Alle rapporten, cijfers en milieueffecten van de 64 varianten zijn te vinden op: www.zuid-west380kv.nl

BN DeStem gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement