Volledig scherm
Het gemeentehuis van Dongen. © Foto Pix4Profs/Jan Stads

Dongen bezuinigt kleine miljoen euro

DONGEN - In een eerste ombuigingsronde bezuinigt de gemeente Dongen dit jaar een kleine miljoen euro. Er rest voor 2019 nog een opgave van 1,3 miljoen euro.

Dat zegt verantwoordelijk wethouder René Jansen. Volgens Jansen gaan de financiën van de gemeente Dongen weer de goede kant op. Dongen staat voor grote financiële uitdagingen nu er een structureel jaarlijks tekort van 3,5 miljoen euro dreigt als er geen maatregelen worden genomen. Dat tekort bedraagt zes procent van de jaarlijkse begroting van Dongen van ruim 56 miljoen euro.   

Begin

Jansen zegt dat de eerste bezuiniging van 946.000 euro doorwerkt in de komende jaren en zo doorgroeit naar 1,6 miljoen euro. ,,Een prima begin, maar daarmee zijn we er nog niet’',  zegt Jansen. ,,We hebben allereerst gekeken naar de ambtelijke organisatie. Er wordt gewerkt aan verbetering van efficiency, digitalisering en de optimalisatie van het sociaal domein. Met dat laatste bedoel ik praktische maatregelen die niet direct het beleid raken. Op een begroting van twaalf miljoen euro voor het sociaal domein denken we vier ton te kunnen bezuinigen. Daarnaast hebben we geld bespaard door leningen tegen een lagere rente over te sluiten.’’ 

Eerder dit jaar maakte het college van burgemeester en wethouders bekend dat het niet goed gaat met de gemeentelijke financiën. Voor de kosten van de jeugdzorg rijzen de pan uit.  Alleen al op deze post noteert Dongen een structureel tekort van jaarlijks twee miljoen euro. De verwachting is dat dit tekort verder toeneemt. Maar daarnaast kost ook de energietransitie veel geld. 

Kadernota

Voor 2020 en de daarop volgende jaren heeft het college een aantal aanvullende ombuigingsopties in beeld gebracht. Deze maatregelen zijn vooral financieel-technisch van aard en krijgen een plek in de kadernota van juni of leiden op een ander moment tot besluitvorming. Voor een ander deel betreft het inhoudelijke keuzes. ,,College en gemeenteraad moeten daarbij beoordelen in hoeverre bestuurlijke en fiscale maatregelen politiek en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de hoogte van ozb. Persoonlijk denk ik dat een ozb-verhoging onvermijdelijk is. Dat heb ik ook altijd gezegd. Begin juni krijgt de gemeenteraad van het college een voorstel aangeboden met inhoudelijke ombuigingen.’’