Dit mag voortaan in Oosterhout

Jamaica Vink

OOSTERHOUT - Vermommingen dragen in openbare ruimtes, zonder een vergunning een evenement organiseren en een monument beklimmen. Het blijft allemaal verboden in Oosterhout. Door 68 andere regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gaat als het aan het college van B en W ligt wél een streep. Het gemeentebestuur wil 'meer mogelijk maken met minder regels'. Dinsdag 24 januari spreekt de gemeenteraad zich uit over de herziene huisregels, die ervoor moeten zorgen dat de stad leefbaar, schoon een veilig is. Enkele opmerkelijke regels die als het aan het college ligt geschrapt worden:

Muziek maken op de Markt 
Straatmuzikanten vinden in Oosterhout nu nog een beperking op hun pad. Ze mogen niet spelen op de Markt, Basiliekstraat, Basiliekplein, Waterlooplein en de Torenstraat tussen de markt en de Bosstraat. Een regel die in 1993 van kracht werd, om zo overlast bij de basiliek te voorkomen. Goed nieuws voor deze muzikanten: de regel gaat uit de APV.  Overigens kan de gemeente nog wel optreden als burgers hinder of overlast ervaren. 

Rookverbod uit de APV
Een primeur voor Oosterhout in 2010. De gemeenteraad kondigde een algemeen rookverbod af in bossen en natuurgebieden. Andere gemeenten hanteerden tot dan toe alleen een verbod bij aanhoudende droogte. Oosterhout komt nu op deze primeur terug. ‘Staatsbosbeheer is beheerder en regelt dit in tijden van droogte’, is de verklaring. Daarnaast zijn volgens het college de meeste gebieden privéterrein én wordt dit feit in grote lijnen al afgedekt in het Wetboek van Strafrecht. 

Plakgereedschap vervoeren
Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar in Oosterhout is het verboden om tussen 22.00 en 6.00 uur aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur of verfstof of verfgereedschap mee te nemen. Word je betrapt? Dan kun je er enigszins gemakkelijk onderuit komen: het verbod geldt niet als de materialen niet gebruikt of bestemd zijn voor het beplakken of bekladden van openbare plekken. De regel verdwijnt, want: ‘het vervoeren van plakgereedschap is op zichzelf niet strafbaar', zo besluit de  gemeente nu. Bekladden en beplakken blijft overigens wél verboden. 

Loslopend vee
Een paard, koe of ander dier breekt uit en komt terecht op de weg. Het gebeurt met enige regelmaat. Veel gemeenten verplichten eigenaren dan ook maatregelen te treffen. In Oosterhout wil het college deze regel nu schrappen. Ze wil een ‘beroep doen op het goede gedrag van de burger’. En, zo menen zij: ‘Agrariër is zuinig op zijn kapitaal en zal er alles aan doen om te voorkomen dat zijn vee losloopt op de openbare weg'.  Is er toch een incident? Dan komen de handhavers de situatie bespreken. De gemeente vreest, laat een gemeentewoordvoerder weten, niet voor gevaarlijke situaties. 

Soepelere regels voor houden van bijen
Nog een dierenregel: het houden van bijen wordt soepeler. In Oosterhout is het nu nog (zoals in veel andere plaatsen in Nederland) verboden om bijen te houden in de buurt van een openbare weg of gebouwen waar overdag mensen verblijven. In Oosterhout staat die afstand nu vast op dertig meter. Een ontheffing is eventueel mogelijk. De hele regel gaat er uit: 'situaties doen zich niet of nauwelijks voor'. 

Folders verspreiden? Nu mag het ook op de parkeerplaats. 
Folders verspreiden mag nu ook op alle openbare parkeerplaatsen rondom de winkelcentra. In 1989 besloot het college voor die gebieden een verbod in te stellen. De reden: het achterlaten van papieren onder ruitenwissers van auto's geeft te veel zwerfafval. Deze regel verdwijnt nu, want oordeelt het college, 'het is vrijheid van meningsuiting'. 

Bedelen 
Hebben Oosterhouters in een bepaald gebied overlast van bedelaars? Dan kan de gemeente volgens de APV een verbod instellen. Door deze regel gaat een streep. Want: zo'n verbod is de afgelopen jaren niet ingesteld, laat een woordvoerder weten. ,,Het aanbod aan bedelaars is in Oosterhout ook niet bijster groot.''