Volledig scherm
Oud-Griffier van Oosterhout Jan Frankevijle doet een boekje open over zijn ervaringen met oud-burgemeester Stefan Huisman. Frankevijle woont tegenwoordig in Nijmegen. © Erik van 't Hullenaar

'De gunfactor voor Stefan Huisman was nul'

OOSTERHOUT - Het zwijgen van de Oosterhoutse gemeenteraad over hun handtastelijke opgestapte burgemeester Huisman, is de oud-griffier van de raad een doorn in het oog. Jan Frankevijle (67): ,,De slaap- en drankproblemen werden vrijwel meteen na Huismans aantreden in 2009 bekend. Steeds meer mensen wisten dat hij niet van de vrouwen af kon blijven." 

U bent griffier van de raad geweest van 2003 tot en met 2014. Waarom werkt u mee aan dit verhaal?

Quote

Steeds meer mensen wisten dat hij niet van vrouwen af kon blijven. Dat lag al lang voor zijn herbenoe­ming op straat."

Oud-griffier Jan Frankevijle.

,,Omdat ik het niet langer kan aanzien. Raadsleden die altijd het hoogste woord hebben over openheid en transparantie houden nu hun mond. Het klopt dat ze geen informatie mogen verstrekken uit de vertrouwenscommissie voor de herbenoeming van Huisman, maar de drank- en slaapproblemen waren vrijwel meteen na zijn aantreden in 2009 bekend. En langzaam maar zeker wisten steeds meer mensen dat hij niet van vrouwen af kon blijven. Dat zijn zaken die al lang voor zijn herbenoeming  en voor de vertrouwenscommissie op straat lagen. Dus waarom zou je daarover zwijgen?" 

Is Huisman aangesproken op zijn gedrag?

,,Meerdere malen en al heel snel. Er is in zijn eerste jaar met hem besproken dat hij iets aan zijn drank- en slaapprobleem moest doen. Dat is ook schriftelijk gecommuniceerd. Hij kreeg het dringende advies zijn leefstijl aan te passen. Alle fractievoorzitters hebben daar kennis van genomen. Begin 2010 kreeg ik zelfs de opdracht een inventarisatie te maken van de mogelijkheden voor ontslag." 

'Exit strategie'

Frankevijle duikt in zijn persoonlijk archief en geeft als bewijs beperkt inzage in zijn memo's aan BN DeStem. En daar staat zwart op wit in een memo van juni 2010: 'De heer Wijers (de toenmalige fractievoorzitter van de VVD Alexander Wijers, red.) wil inzicht in de formele ins en outs van een exit strategie.' 

Wijers heeft dat deze week nog bevestigd aan BN DeStem.

Frankevijle: ,,Maar je kunt een burgemeester niet zomaar ontslaan. En zeker niet al na een jaar. Dan moet je kunnen bewijzen dat het functioneren van de burgemeester aantoonbaar en blijvend onvoldoende is. En dat bewijs was er toen echt niet."

Waarom lag Huisman niet goed in Oosterhout?

,,Huisman en Oosterhout is nooit een gelukkig huwelijk geweest. Zijn voorganger Helmi Huijbregts was een totaal ander type. Tegen haar kon je gerust 'Ha Helmi' zeggen. Huisman accepteerde dat niet. Daar was het meneer de burgemeester. Hij was afstandelijk en formeel en dat viel een aantal Oosterhouters, ook buiten het gemeentehuis, enorm tegen. Hij was niet de extravagante en zwierige Helmi. Helmi mocht alles en Huisman mocht niks. Zo was het wel. De gunfactor voor Huisman was nul. Hij werd tijdens carnaval door het slijk gehaald bij het Kaokelen. Daarbij werd informatie gebruikt die alleen uit zijn inner circle kon komen. Ik vond dat schandalig."

Quote

Ik heb gezegd dat ze geen persoonlij­ke informatie over de burgemees­ter moesten rondbazui­nen. Dat kun je niet maken. Maar het is typisch Ooster­houts.

Oud-raadsgriffier Jan Frankevijle

"In het begin heb ik hem proberen te beschermen. Ik heb de mensen rond hem daar op aangesproken. Gezegd dat ze geen persoonlijke informatie over de burgemeester moesten rondbazuinen. Dat kun je niet maken. Maar het is typisch Oosterhouts. Iedereen praat over elkaar. Het is een echte kletscultuur. Een geheim in Oosterhout heeft een levensduur van ongeveer dertig seconden en dan schat ik het ruim."

Wanneer werd duidelijk dat hij handtastelijk was?

,,In 2012 en 2013 hebben zich los van elkaar drie vrouwen bij mij gemeld met klachten over hem. Hij had aan ze gezeten en ze vroegen om raad. Ik heb ze geadviseerd om hem er rechtstreeks mee te confronteren. Een van de vrouwen durfde dat aan. Hij bood excuses aan en 'het zou niet meer gebeuren'. De vrouw wilde het daarbij laten. Ik heb hem er toen zelf wel over aangesproken. Dat leek te helpen. Een tijdlang ging het goed. Hij zag er frisser uit, viel niet meer in slaap. Ik dacht 'Nu gaat het de goede kant op'."

Quote

Ik stel mezelf tot op de dag van vandaag de vraag of ik niet meer had moeten doen, maar de vrouwen wilden het zelf niet.

Oud-raadsgriffier Jan Frankevijle

"Maar hij kon het niet volhouden. Ik hoorde steeds meer verhalen over Oosterhoutse vrouwen die door hem zijn lastiggevallen. Ik heb verschillende fractievoorzitters en de kabinetschef van de commissaris van de koning op de hoogte gesteld van wat ik wist. Maar met die informatie is niets gedaan. Ik heb er in ieder geval niets van gemerkt. Voor die hele MeToo-discussie hing er ook een andere sfeer. Men tilde er in die tijd niet zo zwaar aan denk ik, terwijl het toch overduidelijk is dat dit gedrag niet kan. Ik stel mezelf tot op de dag van vandaag de vraag of ik niet meer had moeten doen, maar de vrouwen wilden het zelf niet. Toch knaagt het nog aan me. En dat komt door MeToo. Dat zet je aan het denken."

Hoe kan het dat hij herbenoemd is, terwijl ze hem eerst weg wilden sturen?

,,Daar kan ik alleen maar in algemene zin iets over zeggen. Ik heb niet de stemming in de raadsvergadering meegemaakt, maar wel het voortraject van zijn herbenoeming. Als lid van de vertrouwenscommissie kan ook ik daar niets over zeggen. Ik kan wel de algemeen bekende feiten wat nader beschouwen. In het begin van zijn burgemeesterschap was er veel commotie, omdat bekend werd dat hij dronk. Toen bleek dat het lastig was om hem te ontslaan en er tekenen waren dat hij zijn leven beterde, raakte het onderwerp eigenlijk wat van de agenda. Dat heeft ook wel te maken met het feit dat er veel wisselingen van raadsleden en fractievoorzitters zijn geweest." 

Nieuwelingen

,,Er zijn nog maar weinig mensen in de raad die het hele verhaal van a tot z hebben meegemaakt. De nieuwelingen kijken anders tegen zaken aan. Dat hij dronk en aan vrouwen zat, heeft die sterk gewijzigde gemeenteraad, anders gewogen. Kijkend naar zijn totale functioneren vond men het blijkbaar niet zo zwaarwegend negatief dat het een herbenoeming in de weg stond. Ik denk dat de raad over het algemeen genomen tevreden over hem was anders had men de commissaris wel een negatief advies gegeven. Maar dat is dus niet gebeurd. En over het waarom van die keuze mogen raadsleden niet communiceren. Men mag niet eens vertellen of er wellicht ook tegenstemmers waren. Zo simpel is het."

Nieuwsapp
Download de gratis nieuwsapp van BN DeStem en blijf zo altijd en overal op de hoogte van het laatste (sport)nieuws. 24 uur per dag al het nieuws uit uw buurt of stad en het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. Gratis, overzichtelijk en snel! Download de app hier voor iOS en hier voor Android!

BN DeStem gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement