Volledig scherm
© Thinkstock

Corporaties in Made en Lage Zwaluwe fuseren

MADE - Voor de zomer hebben beide organisaties het fusie-voorstel al ondertekend maar nu is het definitief: de stichting Volksbelang (Made) en Woningstichting Goed Wonen (Lage Zwaluwe) gaan samen verder onder één naam: Woonvizier.

"Goed Wonen en Volksbelang zijn al vele jaren elkaars natuurlijke partners op het terrein van de volkshuisvesting", aldus directeur Eric van den Einden van Volksbelang. "Ook hebben we beide dezelfde Huurdersvereniging Woonbelang.

Met deze fusie krijgen wij meer slagkracht om opgaven als het verbeteren van onze dienstverlening, beschikbaarheid van betaalbare woningen, samenwerking in wonen en zorg en verduurzaming van ons woningbezit.

Huurdersvereniging Woonbelang heeft haar achterban geconsulteerd en ingestemd met de fusie. Ook de gemeenten Drimmelen en Moerdijk zijn positief. Op basis hiervan heeft de minister de fusie goedgekeurd en is deze per 1 januari 2017 een feit.

Woonvizier gaat zich vestigen op één locatie, in het kantoor van Volksbelang. Eric van den Einden wordt de directeur-bestuurder. Mede door natuurlijk verloop krijgen alle medewerkers een plek in de nieuwe organisatie.