Volledig scherm

Conferentie en markt in Den Bosch voor alle 380 kV-groepen

DEN BOSCH - De rondetafelconferentie over de nieuwe 380 kV-hoogspanningslijn door West-Brabant is gepland op vrijdag 24 maart 2017. Provinciale Staten is akkoord gegaan met het initiatief van Statenlid Sjo Smeets van GroenLinks om een voor iedereen toegankelijke conferentie en een informatiemarkt over het nieuwe 380 kV-tracé in het Provinciehuis in Den Bosch op te zetten.

Smeets: "Het is van belang dat de Statenleden volgend jaar een weloverwogen besluit nemen over de hoogspanningslijn. Daarom is het goed om alle belangenorganisaties nog eens te laten verwoorden waar de belangrijkste knelpunten liggen. Daarom zijn alle actiegroepen, natuurverenigingen, betrokken instanties en belangstellenden bij deze uitgenodigd", aldus Smeets. Aanmelden voor de conferentie en de markt moet wel deze week nog gebeuren op onderstaand mailadres.

Geen luxe

Volgens het Statenlid is een rondetafelconferentie geen overbodige luxe, omdat het om een omvangrijk en complex dossier gaat. Smeets: "Volgend jaar moet de Provincie met een duidelijke boodschap naar buiten komen. De Statenleden moeten voor ze een besluit nemen dus goed geïnformeerd worden."

Of een besluit van de Provincie Noord-Brabant veel indruk maakt in Den Haag kan Smeets niet zeggen.

Smeets: "Je weet nooit hoe zwaar zoiets weegt bij het ministerie, maar de Provincie is wel een van de grote belanghebbenden in dit dossier."

Aanmelden

Actiegroepen en andere belangenclubs die hun stem willen laten horen op de conferentie en zich op de markt willen presenteren, moeten zich voor 28 november aanmelden op het emailadres:
msmeets@brabant.nl