Volledig scherm
De brand bij Tuf Recycling in Dongen op donderdag 11 oktober. © BN DeStem

Burgemeester Starmans: ‘Geen fouten bij het verlenen van vergunning aan Tuf Recycling’

DONGEN - Burgemeester Marina Starmans van de gemeente Dongen vindt dat er geen fouten zijn gemaakt bij het verlenen van een vergunning aan het bedrijf Tuf Recycling. Volgens Starmans heeft Tuf in 2015 een vergunning aangevraagd voor het uitkloppen van kunstgrasmatten en niet voor het daadwerkelijk recyclen van het materiaal.

Starmans reageerde daarmee op kritiek van oppositiepartijen D66 en CDA tijdens het interpellatiedebat vanavond in het gemeentehuis van Dongen. De raadszaal zat bomvol met belangstellenden.

Weigeringsgronden

De burgemeester zei dat er geen weigeringsgronden waren om de aangevraagde vergunning af te wijzen. Volgens Starmans zou Tuf in dat geval juridisch sterk hebben gestaan bij het aanvechten van de weigering. 

Starmans zei wel begrip te hebben voor de beeldvorming onder de lokale bevolking dat het gemeentebestuur eerder had kunnen ingrijpen. De problemen bij het bedrijf, dat gevestigd is aan de Vierbundersweg en de Schacht, zijn volgens haar evident. Het is volgens Starmans begrijpelijk dat de media op de kwestie gedoken zijn. Er is meer aandacht nodig voor het probleem van de falende verwerking van de kunstgrasmatten, dat in Dongen tot Alpenhoogte is uitgegroeid. Op 11 oktober brak er zelfs brand uit in de bedrijfshal wat leidde tot een enorme rookontwikkeling. Inmiddels is het deel van het terrein dat getroffen werd door de brand weer vrijgegeven. Over de oorzaak van de brand is vooralsnog niets bekend. 

Dwangsommen

Burgemeester Starmans zei ook dat Tuf in de loop van 2016 tegenover het gemeentebestuur heeft aangegeven dat het bedrijf niet bij machte was de opslagproblemen op het terrein op te lossen. Dat was volgens Starmans de opmaat naar een verandering van strategie. Het middel van dwangsommen faalde immers. Er staat nog steeds een bedrag van ruim een ton open dat deurwaarders trachten te innen. Na het stranden van het dwangsom-traject ging de gemeente onlangs over tot het opstarten van de procedure ‘last onder bestuursdwang’. Deze procedure leidt mogelijk tot een gedwongen sluiting van het bedrijf. De gemeente zal dat overgaan tot het ruimen van de kunstgrasmatten. De kosten worden in dat geval verhaald op Tuf. Het bedrijf heeft inmiddels een zienswijze ingediend bij de gemeente tegen de procedure. Daarover moet nog een beslissing geveld worden.

Maatregelen

Starmans benadrukte de kwestie rond Tuf zeer te betreuren en zegde toe dat het gemeentebestuur maatregelen zal nemen om herhaling van de problemen tijdens het handhavingstraject in de toekomst te voorkomen. De burgemeester zei wel dat de landelijke overheid de taak heeft om de falende verwerking van kustgrasmatten in Nederland op te lossen.

D66, CDA en de Ouderenpartij waren niet helemaal tevreden over de beantwoording van de vragen in het debat. De partijen stellen voor een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de gang van zaken. De motie werd niet gesteund door een meerderheid van de raad.

De VVD wil met een motie, ingediend door de coalitiepartijen, de landelijke politiek bewegen in actie te komen tegen de problemen bij de verwerking van de kunstgrasmatten. Deze motie werd wel aangenomen.