Brief Stewitech aan bewoners Beljaart 2 valt slecht

Paula Pols

Dongen

Stewitech, de installateur van 63 warmtepompinstallaties in de wijk Beljaart 2 in Dongen, heeft deze week een brief gestuurd aan de eigenaren van de installaties. Die kampen al jaren met problemen met de warmtepompen, vooral waar het gaat om taptijd en individuele regeling. De gemeente Dongen heeft in september vorig jaar het contract met Stewitech opgezegd, nadat het bedrijf niet in staat bleek de problemen op te lossen. 

,,Er zijn dingen in de media verschenen die niet kloppen en dat wil ik met deze brief rechtzetten'', zegt Wim Geerling, directeur van Stewitech. ,,Er is een bewonersoverleg geweest, waar wij niets van afwisten, terwijl wij dat gewoon horen te weten. Maar het gaat mij ook om het technische verhaal. De gemeente Dongen heeft bij de aanbesteding geblunderd en daar zijn wij de dupe van."

De brief staat vol met technische uitleg en citaten uit e-mailverkeer tussen Stewitech en de gemeente. Joop Reinhoudt van de bewonerscommissie Beljaart 2: ''Het is een onleesbaar schrijven, waarin Stewitech vooral zijn eigen straatje schoonveegt. Daar kunnen wij als bewoners helemaal niets mee." 

Reinhoudt laat weten dat Stewitech ook helemaal geen partij is voor de bewoners: ,,Wij hebben een contract met de gemeente Dongen en de gemeente heeft op haar beurt een contract met Stewitech. Wat er tussen Stewitech en de gemeente speelt, zal ons worst zijn. Maar die brief toont wel aan dat die relatie niet bepaald goed is."

Dat de bewoners geen partij zijn in het conflict tussen Stewitech en Dongen, begrijpt Geerling goed. ,,Maar ik sta met de rug tegen de muur. Ik moet íéts doen. Als de gemeente Dongen onze bankgarantie intrekt, dan stoppen wij met het werk in de Beljaart. Ik wil die bankgarantie terug en ik wil de problemen nog steeds gezamenlijk oplossen. Maar niet op zo'n manier, dat wij overal voor opdraaien. Dongen heeft kosten gemaakt, maar wij ook. Ik hoop nog steeds op een goede afloop."

Reinhoudt: ,,Op dit moment wordt er geen onderhoud gepleegd aan de warmtepompen, en ook de garantie staat op losse schroeven.  We weten dat de gemeente met een nieuwe installateur bezig is, maar het is afwachten of die de problemen wél kan oplossen."

Stewitech laat de bewoners niet in de steek, zegt Geerling: ,,Zodra de mensen problemen hebben met de warmtepompen, gaan wij rijden." 

De gemeente Dongen wil op dit moment niet te ver op de zaak ingaan, laat woordvoerster Olga van Vugt weten.  ,,We zijn in gesprek met een andere installateur die goed bekend staat bij de leverancier van de pompen. Dit bedrijf heeft in de wijk in diverse type woningen onderzoek gedaan en op basis daarvan een (maatwerk)offerte gemaakt. We zijn dus dichtbij een nieuwe samenwerking met een nieuwe partner die de bewoners goed kan helpen. Stewitech speelt daarin geen rol meer." 

Over de brief van Stewitech zegt de woordvoerster: ,,Wij betreuren het dat Stewitech deze brief heeft verstuurd aan de inwoners. Wij nemen afstand van de inhoud, die onjuist is en onduidelijkheid oproept.”