Volledig scherm
Het nablussen en opruimen na de brand bij TUF Recycling in Dongen op 11 oktober. © Pix4Profs/René Schotanus

Bodem TUF Recyling in Dongen blijkt verontreinigd

DONGEN - De bodem onder het terrein van het bedrijf TUF Recycling in Dongen is op twee plaatsen verontreinigd. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van Dongen. 

 Het bodemonderzoek is vlak voor de brand bij TUF Recycling uitgevoerd, op 11 oktober, de dag dat de gemeenteraad over TUF Recycling zou debatteren.  Eén locatie van verontreiniging betreft een beperkt gedeelte van het terrein waar rubberkorrels zijn vermengd met de bovengrond. Hierdoor is er volgens het college een verhoogd olie- en zinkgehalte aangetroffen. 

Op een tweede locatie is bij een andere peilbuis een verhoogd zink-, cadmium- en nikkelgehalte gemeten. De rest van het terrein zou betrekkelijk schoon zijn. 

Nulmeting

Het bodemonderzoek dat vlak voor de brand werd uitgevoerd, is een vervolg op de nulmeting van de bodem die TUF Recycling - na lang aandringen en dreigen met dwangsommen - in juli 2017 liet uitvoeren. Volgens die nulmeting was er geen sprake van bodemverontreiniging. Normaal gesproken moet na zo’n nulmeting een tweede meting plaatsvinden, om te kunnen vergelijken. Gezien de historie van TUF Recycling koos de burgemeester ervoor om de meting al na een jaar te doen.

Maatregelen

Na de brand hebben de OMWB en het waterschap het terrein van het recyclingbedrijf gecontroleerd. Daarbij zijn verbrande rollen kunstgras gevonden en ook rubberkorrels en zand met daarin roet en as.

TUF Recycling heeft op 17 oktober een brief ontvangen met de mededeling dat het bedrijf verplicht is om maatregelen te treffen om milieuschade door de brand te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken. Hierover moet het bedrijf een rapportage opstellen. Volgens het college heeft de brand extra verontreiniging van het terrein veroorzaakt. 

Sluiting

De gemeente Dongen dreigde TUF Recycling in september met sluiting, omdat het bedrijf de afgelopen jaren stelselmatig weigerde om aan de vergunningseisen te voldoen. 

TUF Recycling diende op 19 oktober een schriftelijke reactie in bij de gemeente op het voornemen om het bedrijf te sluiten en de op het terrein opgestapelde kunstgrasmatten te ruimen. TUF Recycling verzuimde tot op heden de matten te recyclen, terwijl het daar wel voor betaald werd. De kwestie loopt al enige jaren en kwam recent landelijk in het nieuws. Kort daarop, op 11 oktober, vloog een gedeelte van het bedrijf aan de Vierbundersweg in brand. Over de oorzaak van de brand is vooralsnog niets bekend. 

Het college heeft de zienswijze van TUF Recycling laten beoordelen door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Ook het expertteam van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft zich er over gebogen.

Het college heeft op 31 oktober een brief aan TUF Recycling gestuurd met aanvullende vragen. Het bedrijf heeft twee weken de tijd om deze te beantwoorden. De dreiging van sluiting blijft onverminderd van kracht. 

Volledig scherm
De brand bij TUF Recycling Dongen, gezien vanaf het dak van Van Uitert B.V.. © Arthur van Uitert