Het stadhuis van de gemeente Oosterhout aan het Slotjesveld in Oosterhout.
Volledig scherm
Het stadhuis van de gemeente Oosterhout aan het Slotjesveld in Oosterhout. © Pix4Profs / Johan Wouters

Bijna honderd aanvragen voor voorschot Oosterhoutse ondernemers

OOSTERHOUT - Bijna honderd ondernemers in Oosterhout hebben tot nu toe een aanvraag gedaan voor een voorschot  voor levensonderhoud.

Quote

In een eerder stadium hebben zich 300 onderne­mers gemeld met de vraag om informatie.”

Gemeentewoordvoerder, Oosterhout.

,,Vanmiddag om 13 uur stond de teller op 98 formele aanvragen", zo laat de gemeentewoordvoerder weten na vragen van BN DeStem. In een eerder stadium hebben zich ‘ongeveer 300 ondernemers gemeld met de vraag om informatie’. ,,Deze ondernemers ontvangen een mail met hierin een link naar het aanvraagformulier, zodat ze een formele aanvraag in kunnen dienen als ze dit nog niet hebben gedaan.”

Ondersteuningsregeling

Vorige week heeft het kabinet bekend gemaakt dat het ondernemers die getroffen worden door de maatregelen vanwege de coronacrisis wil ondersteunen. Een van de ondersteuningsmaatregelen is de Tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De Tozo zal met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 worden ingevoerd en loopt tot 1 juni 2020.

Voorschot aanvragen

Het zal nog enige tijd duren voordat het Rijk de definitieve regeling (Tozo) heeft vastgesteld. Om ondernemers in afwachting van de Tozo te ondersteunen heeft de gemeente een voorschotregeling in het leven geroepen, het voorschot ondersteuning zelfstandig ondernemers (Vozo). Zelfstandige ondernemers die als gevolg van de coronamaatregelen in financiële problemen komen, kunnen dit voorschot aanvragen.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Vozo zijn:

- U bent een gevestigde zelfstandige in de leeftijd van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.

- U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Oosterhout.

- U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.

- Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.

- U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder het ingeschreven zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

- U bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

- Zodra het Rijk met de definitieve regeling (Tozo) komt zal de gemeente de aanvraag voor het voorschot aanmerken als een aanvraag voor de Tozo en ontvangt de ondernemer een definitief besluit. De dan al verstrekte voorschotten worden met de definitieve uitkering verrekend.

Zie ook: www.oosterhout.nl voor een overzicht van de regeling.