Volledig scherm
De fietspaden langs de Tilburgsebaan in Gilze zijn er volgens omwonenden belabberd aan toe door wortelopdruk. De gemeente wil de eiken kappen en de paden opnieuw aanleggen. © Johan Wouters

Alle eiken moeten wijken
voor fietspad Tilburgsebaan

GILZE - De Amerikaanse eiken langs het fietspad van de Tilburgsebaan worden allemaal gekapt en deels vervangen, de fietsroute opgeknapt. Dat stellen B en W van Gilze en Rijen voor als structurele oplossing voor het 'horrorfietspad’ Kosten: 800.000 euro. De raad besluit er in februari over. 

Daarmee geeft het college uitvoering aan een amendement van Kern'75, CDA en VVD van februari 2017.  De fracties vroegen B en W om voor 31 december 2018 met een definitieve oplossing te komen voor het door wortelopdruk, verzakkingen en dood hout geteisterde fietspad tussen Gilze en Tilburg.  Gebruikers en klaagden steen en been over onveilige situaties.  

Wortelgroei

Eerdere pogingen tot egaliseren, een nieuwe laag asfalt  en terugkerend snoeien van de overigens gezonde eiken langs het fietspad leidden niet tot een blijvend resultaat. De oplossing om bomen te behouden en overlast te beperken zou het aanbrengen kunnen zijn van infiltratiekratten. De kratten voorkomen wortelgroei net onder het fietspad en dus opdruk. Maar volgens hetzelfde amendement waren de kosten van 1 miljoen euro ‘financieel niet realistisch’.  

Kappen

Wethouder Aletta van der Veen heeft verder onderzoek laten doen wat dan een structurele en duurzame oplossing zou kunnen zijn. In een voorstel aan de raad, eerst spreekt de commissie Ruimte er in januari over,  leidt dat tot de harde conclusie: kappen. Met de NLGR als verklaard tegenstander. De natuurvereniging vreest dat er te weinig herplant komt en ziet een verlies van groene uitstraling. B en W wijzen op de geringe aanwezigheid van insecten rondom de exoot (12) die de Amerikaanse eik is. Dat steekt schril af tegen de wilg (450) of berk (334).  

Dood hout

Met omwonenden is hier over gesproken. In een bewonersavond in september bleek dat met name in deze Amerikaanse eiken veel dood hout voorkomt, dat tot overlast en onveilige situaties leidt, zeker in het donker.  Bewoners willen graag andere bomen en een veilig fietspad. Doordat Enexis in 2019 ook een nieuwe gasleiding aanlegt zou dat in combinatie met aanplant van andere bomen kunnen leiden tot meer afstand ten opzichte van het pad. 

Wanneer de raad instemt met kappen van de meer dan honderdvijftig bomen, wordt met de bewoners nagedacht over het vervolg van de plannen en wat voor bomen er terugkomen.