Volledig scherm
Bij de toenemende terugloop van het agrarisch bedrijf, komen steeds vaker gebouwen leeg te staan. Dat werkt verloedering in de hand. De ABG-gemeenten gaan de stand van zaken inventariseren. Hoeveel leegstand is er, wie wil stoppen of iets anders beginnen? © Irene Wouters

ABG-gemeenten strijden samen tegen leegstand platteland

GILZE EN RIJEN - De ABG-gemeenten gaan nauw samenwerken om een oplossing te vinden voor toenemende leegstand van vooral agrarische (vee)bedrijven in Alphen-Chaam,  Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Berekend is dat de komende jaren 250 agrarische bedrijven vrijkomen en dat heeft grote gevolgen voor het buitengebied.  

Wetgeving

De komende jaren gaan veel agrarische bedrijven stoppen in Nederland. Omdat er geen opvolger is, door ruimte of plaatsgebrek, te klein voor overname, door wetgeving etcetera. De provincie Noord-Brabant heeft laten uitrekenen hoeveel. Volgens dit onderzoek zou in 2030 een enorme hoeveelheid gebouwen zijn vrijgekomen. Het meest in Alphen-Chaam (104 locaties, 94.000 m2), dan volgt Baarle-Nassau (93 locaties, 93.000 m2) en ten slotte Gilze en Rijen (54 locaties, 48.000 m2). 

Asbestdaken

De hoeveelheid gebouwen die volgens deze voorspellingen vrijkomen komt zorgt voor forse leegstand op het platteland. Een reeks van vervolgproblemen ligt dan op de loer.  Verval van bedrijven en verloedering, toenemende belangstelling van criminelen of oneigenlijk gebruik van de panden, om er enkele te noemen. Ook speelt nog mee dat asbestdaken per 2025 verwijderd moeten zijn. Daarbij gaat het vooral om intensieve veehouderij. Een bijkomend probleem is dat eigenaren hun ‘stenen’ als pensioenpotje zien, terwijl het de vraag is wat de waarde blijft van deze opstallen waarnaar steeds minder vraag is. 

Veestal

Deze ontwikkelingen vragen om een breed beleid. Er is al leegstand en die neemt toe. Veehouderijen moeten fors extra investeren om aan nieuwe landelijke en provinciale wetten te voldoen. De oude veestal moet per 1 januari 2020 emissiearm zijn. Dat betekent aanpassen (investeren) of (deels) stoppen.

Keukentafel

De drie gemeenten stellen dat de eigenaar zelf verantwoordelijk is, maar willen graag meedenken. Volgens het ‘ja, mits-principe’  willen zij met eigenaren die iets anders willen in gesprek. Zij kunnen via een 'keukentafelgesprek’ hun wensen kenbaar maken. Daarbij  kan gedacht worden aan een ‘creatieve’ andere invulling, maatwerk. Dit jaar zijn er diverse infoavonden. Ook wordt de stand van zaken in beeld gebracht en kunnen de eerste gesprekken al volgen. De komende jaren zal in de praktijk het beleid meer handen en voeten krijgen.