Foto ter illustratie
Volledig scherm
Foto ter illustratie © Thinkstock

Aanleg fietsallee in bossen van Chaam en Gilze van start: goed voor toerisme, veiligheid en natuur

GILZE/CHAAM - Het aanleggen van een elf kilometer lang fietspad door de bossen van Chaam en Gilze begint komende woensdag. De zogeheten fietsallee loopt over een aantal bestaande verharde wegen die straks niet meer toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer. Begin mei is het pad klaar.

In eerste instantie was de aanleg al vorig jaar voorzien. Maar volgens voorlichter Stephan Hoek van de ABG-gemeenten was die planning 'te optimistisch'. ,,Met zaken zoals de aanvraag van subsidies en het maken van het bestek was meer tijd gemoeid dan eerder ingeschat. Hierdoor is de aanleg ongeveer een half jaar vertraagd." 

Daarentegen is de inschatting nu dat de werkzaamheden een stuk sneller klaar zijn dan waarmee rekening was gehouden. ,,Oorspronkelijk gingen we uit van vier tot vijf maanden. Dat is teruggebracht naar ongeveer de helft.”

Quote

De Chaamse Bossen zijn voor deze regio een belangrij­ke toeristi­sche trekpleis­ter. Dat vraagt om goed onderhou­den fietspaden.

Frank van Raak, wethouder Alphen-Chaam

Bels Lijntje

Door de nieuwe verbinding vervalt een aantal bestaande recreatieve fietspaden in de bossen. De allee sluit bovendien aan op het Bels Lijntje in Alphen, het toeristische fietspad over de oorspronkelijke spoorlijn Tilburg-Turnhout. Wethouder Frank van Raak van Alphen-Chaam: ,,De nieuwe fietsverbinding is een samenwerking tussen Alphen-Chaam, Gilze en Rijen en Staatbosbeheer. LandStad de Baronie en de provincie Noord-Brabant leveren ook een financiële bijdrage. De Chaamse Bossen zijn voor deze regio een belangrijke toeristische trekpleister. Dat vraagt om goed onderhouden fietspaden.”

Verbindingsroutes

Volgens wethouder Aletta van der Veen (Gilze en Rijen) houdt het daar niet op. ,,Tegelijk met de fietsallee worden drie verbindingsroutes verbeterd of aangelegd naar het gebied buiten de bossen. De verbinding Burgtsbaantje krijgt verharding, tussen de Bosweg en het buitengebied van Chaam komt een nieuwe verbinding. Verder wordt de Wolfgatsebaan, de verbinding richting het buitengebied van Gilze, geheel vernieuwd. Kortom, met de komst van de fietsallee zijn onze paden weer veilig begaanbaar voor fietsrecreanten en onze inwoners.”

Quote

Tevens verwachten we dat hierdoor het sluipver­keer afneemt en het gebied minder aantrekke­lijk wordt voor illegale activitei­ten.

Patrick Raats, Staatsbosbeheer

Sluipverkeer

Met de komst van de fietsallee sluit Staatbosbeheer, eigenaar van de Chaamse Bossen, ook een aantal onverharde wegen af voor gemotoriseerd verkeer. Het gaat om een deel van de Royaaldreef en Putvenweg en een aantal zandpaden. Patrick Raats van Staatbosbeheer: ,,Met het afsluiten van deze zandpaden in de bossen van Alphen-Chaam wil Staatsbosbeheer verder bijdragen aan de ecologische doelstellingen en de natuurwaarden van het bos. Tevens verwachten we dat hierdoor het sluipverkeer afneemt en het gebied minder aantrekkelijk wordt voor illegale activiteiten." De gemeente Alphen-Chaam moet hierover nog een verkeersbesluit nemen.