425 Verzoeken voor hulp in het huishouden

OOSTERHOUT - Bij de gemeente Oosterhout zijn tot nu 425 verzoeken binnengekomen voor hulp bij het huishouden. 115 Inwoners hebben de gemeente gevraagd om een compensatie, voor de periode waarin ze deze hulp niet hebben gekregen. Dat blijkt uit cijfers die BN DeStem heeft opgevraagd bij de gemeente. Sinds juni dit jaar kunnen Oosterhouters die huishoudelijke hulp nodig hebben weer aankloppen bij de gemeente. Van januari 2015 tot die tijd bood Oosterhout de hulp niet meer zelf aan. Er bleef alleen een vangnet voor degenen met de kleinste portemonnee. De hoogste bestuursrechter floot gemeenten, waaronder Oosterhout, terug. Wie nu meent hulp nodig te hebben, kan zich melden bij het sociaal wijkteam. Dat kijkt wat de aanvrager zelf nog kan doen en of er een netwerk is van mensen die bij kunnen springen. Is dat er niet, dan wordt bekeken hoeveel uren huishoudelijke hulp de aanvrager krijgt. Van de 425 verzoeken hebben 300 inwoners volgens een gemeentewoordvoerder de hulp toegewezen gekregen. ,,De overige zitten nog in de procedure. De trend is dat vrijwel iedereen weer hulp toegewezen krijgt, tenzij er echt grote wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden zijn." De ongeveer 450 mensen die onder het vangnet - bijzondere bijstand genoemd - vielen, krijgen volgens een gemeentewoordvoerder het komend half jaar een herindicatie. Hiervoor zet de gemeente 5 fte aan tijdelijke consulenten in. Voor de compensatieregeling kunnen inwoners zich nog tot het einde van dit jaar aanmelden. De gemeenteraad besloot in juli dat alle 1.500 Oosterhouters die anderhalf jaar onterecht geen hulp ontvingen, financieel worden gecompenseerd. Mits ze de hulp die ze zelf hebben ingeschakeld, kunnen aantonen met bewijzen. Wie géén bonnetjes kan overleggen, krijgt twee keer vier uur hulp aangeboden. Van de inmiddels 115 inwoners die gevraagd hebben om compensatie zijn er volgens een gemeentewoordvoerder al honderd verzoeken toegekend. ,,Zestig personen krijgen financiële compensatie en veertig schoonmaakhulp."