Volledig scherm
zonnepaneel zonnepanelen stock stockfoto stockdnr © StockPZC

150 hectare panelen op de planning

MADE - 150 hectare aan zonnevelden. Ze mogen er komen van de Drimmelense gemeenteraad, maar dat ging niet zonder de nodige discussie.

Een meerderheid stemde gisteren in met het beleidskader grootschalige zonnevelden. Nu dit vaststaat kunnen ontwikkelaars initiatieven indienen voor projecten. Deze moeten dan wel van meerwaarde zijn voor de omgeving en het landschap. Het beleidskader is vastgesteld voor de komende drie jaar.

Er liggen al een paar concrete plannen klaar. Het zonnepark van het Traais Energie Collectief (TEC) met 36.000 panelen aan De Bergen is daarvan misschien wel de bekendste. Maar zonder gemeentelijk beleid kunnen dit soort initiatieven er niet komen. 

,,Dit is de basis om het stoplicht van rood op groen te zetten'', aldus wethouder Jan-Willem Stoop. De gemeente Drimmelen wil uiterlijk 2040 energieneutraal zijn. Vooruitlopend hierop, wil het daarom haast maken met een beleid voor de zonnevelden.

'Opgezadeld' met duizenden panelen

Te veel haast, als het aan het CDA en vooral Combinatie Algemeen Belang (CAB) ligt. Ze stemmen daarom tegen. CAB verwijt het college het grote geld achterna te lopen. ,,Het lijkt erop dat dit beleid geschreven is voor een aantal initiatieven die al bij u zijn aangemeld'', zegt Sarien Hoevenaar. 

De partij vindt dat er een betere communicatie naar de inwoners toe nodig is voordat deze 'opgezadeld worden met duizenden zonnepanelen die minstens 25 jaar blijven liggen'.

Quote

Het lijkt erop dat dit beleid geschreven is voor een aantal initiatie­ven die al bij u zijn aangemeld.

Sarien Hoevenaar, Combinatie Algemeen Belang (CAB)

Landbouwgrond verdwijnt

Voor het CDA is vooral de inzet van vruchtbare landbouwgronden een brug te ver. In het besluit wordt namelijk geen onderscheid gemaakt tussen zogenaamde Agrarisch 1- en Agrarisch 2-gebieden, oftewel agrarische of gemengde plattelandseconomische gronden. 

Riekje van Vugt: ,,Onze pijn ligt vooral bij het vrijgeven van die 150 hectare grond.'' Die oppervlakte is 3 procent van het totale aantal landbouwgrond. ,,Dat lijkt misschien niet veel, maar in onze gemeente is dat wel veel'', aldus Gijs Broeders.

Zijn partij Gemeentebelangen stemt wel in, maar maakt zich ook zorgen. Hij vraagt daarom om verhoogde zonnepanelen die relatief veel licht doorlaten, zodat er nog ruimte blijft voor gewassen. Iets wat volgens de wethouder wordt meegenomen.

Quote

Onze pijn ligt vooral bij het vrijgeven van die 150 hectare grond.

Riekje van Vugt, CDA

Evaluatie

VVD ziet ook risico's en dient een amendement in waarin het vraagt om een grondige evaluatie twee jaar na realisatie van het eerste zonneveld. Ook vraagt het een algemene verklaring van geen bedenkingen af te geven, zodat de raad wordt ingelicht bij twijfels. Ondertekend door ook Lijst Harry Bakker en GroenDrimmelen zegt de wethouder dit toe. De ingediende initiatieven zullen ook voor inwoners zes weken ter inzage liggen.

De gemeente wil een jaarlijkse afdracht van 1 euro per megawattuur geleverd vermogen ontvangen; ongeveer 900 euro per hectare.