Volledig scherm
© Stock.xchng

Weeffouten in de Wmo van Halderberge

OUDENBOSCH - Adviesraden bekritiseren overschotten op het Wmo-budget enerzijds en forse bezuinigingen op thuishulp anderzijds. De Wmo-raad, samenwerkende ouderenorganisaties en het Gehandicaptenplatform Halderberge roepen het gemeentebestuur op de middelen uit het Wmo-budget ook daadwerkelijk aan de zorg te besteden.

In een schrijven hebben de adviesorganen het college vragen gesteld over de reservering van het Wmo-overschot. "Uit onderzoek blijkt dat Halderberge, net als veel gemeenten, een fors overschot hebben op het Wmo-budget. Tegelijkertijd laat het algemene beeld van het eerste jaar Wmo 2015 forse bezuinigingen op vooral huishoudelijke hulp zien. Daarmee komt de continuïteit van de zorg onder druk te staan en zijn veel thuiszorgmedewerkers ontslagen", stelt het bestuur van de samenwerkende ouderenbonden.

De organisaties vragen zich af wat er met de overschotten gebeurt en in hoeverre de Huishoudelijke Hulp Toelage daadwerkelijk besteed wordt aan zorg. Verantwoordelijk wethouder Jan Paantjens registreerde vorig jaar 1873 ingekochte dienstencheques, een uitgave van 23.500 euro. De cheques, waarmee iemand huishoudelijke diensten kan inkopen zijn dit jaar in prijs verlaagd van 10 naar 5 euro per stuk in de verwachting dat er meer worden afgenomen.

Vorig jaar hield Halderberge 1,6 miljoen euro over aan zowel oude als nieuwe taken in de Wmo. Dat positieve saldo is vooralsnog toegevoegd aan de algemene reserve. De gemeenteraad beslist op 14 juli tijdens de behandeling van de Zomernota waar het overschot heen gaat.

Voor de Wmo- en seniorenraad kan dat enkel en alleen bij de zorg zelf terecht komen. De Wmo-raad vraagt om meer structuur in wijkteams. Paantjens antwoordt dat het niet altijd mogelijk is om dezelfde werkwijze toe te passen. "Het hangt van de locatie af. Sommige wijkteams zitten naast de huisartsenpost. Dat maakt doorverwijzen makkelijker."

Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter over tekortkomingen in de huishoudelijke hulp vroeg de gemeente Halderberge bijna 600 inwoners naar de kwaliteit. Volgens Paantjens hebben tot dusverre 37 mensen gereageerd. "Zij vragen om meer duidelijkheid over de Wmo of hebben een klacht over het verminderde aantal uren thuishulp."

poll

Het is logisch dat de Raad van State achter het ingrijpen bij camping Fort Oranje staat

Het is logisch dat de Raad van State achter het ingrijpen bij camping Fort Oranje staat

  • Eens (83%)
  • Oneens (17%)
94 stemmen