Volledig scherm

Natuurlijk Brabant!: ‘Vierde bergboezem verpest’

"Kijk, een merel op vrijersvoeten! “ Kees van der Krift, lid van de Vogelwerkgroep West-Brabant, gebaart naar een rommelig bosje langs het pad. Daar zit een vogel in, die zich opmerkelijk gedraagt. Zijn vleugels hangen wijd en de stuitveren zijn opgezet. Typisch baltsgedrag van een merel, legt hij uit. Van der Krift heeft, als ervaren vogelaar, de sleutel naar een wereld die voor veel mensen verborgen blijft. De sleutel der kennis. Ook op deze ochtend ziet en hoort hij wat anderen ontgaat. Een waterral die krijst als een speenvarken, het hoge gegil van een ijsvogel en de baltsdans van een futenkoppeltje.

De zon is nog maar nauwelijks op als we op pad gaan in de Vierde Bergboezem, een nat natuurontwikkelingsgebied dat tegen de Bredase vinex-wijk de Haagse Beemden aanligt. 

Al vijftien jaar ‘vogelt’ Van der Krift hier. In die tijd heeft hij veel zien veranderen. De boeren trokken zich terug, en het water heroverde het gebied, dankzij de bergboezem, die aangelegd werd om de stad droog te houden. De rietkragen schoten uit de grond, de bermen werden bloemrijker, en het aantal vogelsoorten verdubbelde van zo’n 70 naar 140, aldus Van der Krift.

Veilige broedplek
Vandaag is de Vierde Bergboezem (600 hectare groot) een waardevol vogelgebied, met steeds meer bijzondere soorten, zoals de blauwborst, de Cetti’s zanger en de grote gele kwikstaart. Huiszwaluwen vinden hier hun voedsel, en tureluurs en watersnippen een veilige broedplek. De plannen om in het terrein een 380 KV-hoogspanningslijn aan te leggen, stuiten dan ook op veel onbegrip en boosheid. Van der Krift: „De eerste keer dat ik ervan hoorde, dacht ik: Zijn ze nu helemaal van de pot gerukt? ?? Geven ze eerst ruim 20 miljoen euro uit om een nieuw natuurgebied aan te leggen om er vervolgens een hoogspanningsnet doorheen te trekken.”

Het zou rampzalig zijn, meent hij. „Dan wordt er zoveel natuur kapot gemaakt, dat het niet meer te compenseren valt.”

Niet alleen in Breda, maar ook in de rest van West-Brabant zijn particulieren, natuurclubs en gemeenten woedend over de mogelijke aanleg. Het ontwerp van het zogeheten ‘zuidelijke tracé’ loopt van Tilburg naar Roosendaal, en van daaruit naar Zeeland. In totaal doorkruist het achttien (!) Brabantse natuurgebieden, waaronder de Vierde Bergboezem, boswachterij Dorst, Oosterheide en Rooskensdonk.

Miljoeneninvesteringen
In al deze gebieden zijn afgelopen jaren vele tientallen miljoenen euro’s geïnvesteerd in nieuwe natuur, en die inspanning dreigt nu grotendeels teniet te worden gedaan.

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten waarschuwen voor desastreuze gevolgen voor de ecosystemen in de beschermde gebieden. Inmiddels is er vanuit de bevolking een krachtig tegenoffensief op gang gebracht. Niet alleen vanwege de natuur, maar ook vanwege de risico’s voor de volksgezondheid.

Monique Boot uit Breda, bestuurslid van de stichting Breda380KVNee, is bang dat de aanleg van het 380KV-tracé de ondergang van de Vierde Bergboezem wordt. „Dit is een belangrijk fiets-en wandelgebied voor duizenden inwoners van de Haagse Beemden. Mensen genieten hier van de natuur. Als die hoogspanningsmasten er komen, wordt het hele gebied verpest. Dan krijgt het een industriële uitstraling. Van een mooie natuurbeleving blijft er niets meer over.”

Poll

Bekende Nederlanders kunnen niet vaak genoeg in actie komen voor het goede doel.

Bekende Nederlanders kunnen niet vaak genoeg in actie komen voor het goede doel.

  • Eens (37%)
  • Oneens (63%)
1315 stemmen