Volledig scherm
De vennen in natuurgebied De Groote Meer zijn grotendeels drooggevallen. foto Riet Pijnappels

Natuurlijk Brabant: Nieuw leven voor Groote Meer

OSSENDRECHT - In het natuurgebied Groote Meer in Ossendrecht begint een groot herstelproject om de drooggevallen vennen nieuw leven in te blazen.

Het is geen bijster mooie plant, oeverkruid. Sprieterig, met lange uitlopers en kleine, onopvallende bloemen. Toch is deze water- en oeverplant, die op de Rode Lijst van bedreigde soorten staat, de reddingsboei van de drooggevallen vennen van het natuurgebied De Groote Meer in Ossendrecht.

Oude glorie
Want dankzij de aanwezigheid van deze zeldzame plant worden vanaf volgende week de vennen Kleine Meer en Groote Meer in oude glorie hersteld. Over dit grootschalige natuurherstelproject is ruim veertig jaar gepraat en gebakkeleid, vertelt boswachter Wilton de Dooij van Natuurmonumenten. Hij is dolblij dat het eindelijk zover is.

Natuurbeheerders en omwonenden zagen afgelopen decennia met lede ogen toe hoe het prachtige, vogelrijke vennengebied op de grens van Nederland en België steeds verder verzuurde en verdroogde. De 'parels ' van de Brabantse Wal verdorden en verschrompelden. Oorzaken waren grondwateronttrekking door waterwinningsbedrijf Evides en de toevoer van vervuild en stikstofrijk water vanuit landbouwgebieden.

De twee grootste vennen, Kleine Meer (34 hectare) en Groote Meer (54 hectare) groeiden dicht met grassen, struiken en bomen.

Waterplassen
Wilton de Dooij, die op het landgoed Groote Meer opgroeide, vertelt dat hij vroeger vaak zwom in de vennen: "In mijn jeugd waren het hele grote waterplassen. Tijdens hele hete zomers vielen de vennen wel eens droog, maar 's winters stroomden ze weer vol. Als er dan ijs op lag, kwamen mensen zelfs uit Breda en Antwerpen hier schaatsen."

Het Groote Meer, een van de grootste vennen van Brabant, was vroeger ook bekend als een rijk vogelgebied. Er broedden en foerageerden vele duizenden watervogels. Ook broedde er de grootste kolonie geoorde futen van de hele Benelux. De laatste jaren werd het steeds stiller. De vennen vielen droog en de vogels verdwenen. De boswachter: "Ook de trekvogels die vroeger in grote aantallen neerstreken, komen al lang niet meer. Als er geen water is, hebben ze hier niks te zoeken." In 2014 werd de knoop doorgehakt. Het historische vennengebied van de Brabantse Wal zou in oorspronkelijke staat worden teruggebracht, met behulp van Europese LIFE- subsidie. De parels van de Brabantse Wal moeten weer, zoals vroeger, gaan glanzen.

Hertel
Het herstelproject bestaat onder meer uit het baggeren en 'leegmaken' van de dichtgegroeide meren. Projectleider Robert Stoop legt uit: "Alle bomen, struiken en rietstengels worden verwijderd. Het water in de vennen verdampt daarna minder snel. De vennen worden schraler door het weghalen van de toplaag. Dat is goed nieuws voor de zeldzame planten die hier van nature voorkomen." Verder komt er een pijpleiding vanaf het Stappersven in het Belgische deel van de Kalmthoutse Heide naar Groote Meer die voor wateraanvoer zal zorgen.

Boswachter De Dooij verwacht dat de natuur snel herstelt: "Als het goed is, staat er in december weer voldoende water in de vennen." De hoop is dat de unieke planten- en diersoorten die hier thuishoren daarna snel en in grote aantallen terugkomen. Niet alleen het oeverkruid, de dodaarsjes en de geoorde futen, maar ook andere bedreigde diersoorten als de boomleeuwerik, de nachtzwaluw, de gladde slang en de rugstreeppad. Het project moet in 2019 klaar zijn.

poll

Scholen moeten meer tijd maken voor begrijpend lezen en literatuur

Scholen moeten meer tijd maken voor begrijpend lezen en literatuur

  • Eens (96%)
  • Oneens (4%)
100 stemmen