Volledig scherm
Een grutto in het gras. De soort broedt hier, maar overwintert in Spanje en Afrika. FOTO RIET PIJNAPPELS

Natuurlijk Brabant: Een mislukt gruttobroedseizoen

BREDA - Het natuurgebied Rooskensdonk in Breda ontwikkelde zich afgelopen jaren tot een klein broedparadijs voor grutto's. Maar donkere wolken dreigen.

Clemens van Nijnanten van de West-Brabantse Vogelwerkgroep waarschuwt vooraf. De kans dat we nu nog grutto's spotten in Rooskensdonk is klein. De weidevogels hebben een paar weken geleden hun

biezen al gepakt, na een tragisch mislukt broedseizoen. Van Nijnanten: "Als hun broedsels mislukken, verlaten ze hun nest en taaien ze af." Een groep van zo'n veertig grutto's verzamelde zich half juni alweer voor de lange reis terug naar overwinteringsgebieden in Spanje en West-Afrika. Voor hen was het broedseizoen al voorbij, minstens een maand te vroeg. Triest, vindt de Bredase vogelaar. "Ze hebben al die duizenden kilometers hierheen voor niks gevlogen."

Rooskensdonk
Het Bredase natuurgebiedje Rooskensdonk (eigendom van Staatsbosbeheer) bestaat uit zo'n 60 hectare nat grasland en ligt ingeklemd tussen de rivier de Mark en de A16. Het is een winderige en vergeten uithoek, en verboden terrein voor publiek. Dat is waarschijnlijk de reden waarom het zich afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld tot een landelijk befaamd weidevogelreservaat, meent Van Nijnanten. "De broedvogels worden hier niet gestoord door wandelaars en loslopende honden."

Vogelaars van de West-Brabantse Vogelwerkgroep konden hun geluk niet op toen er vanaf 2003 steeds meer grutto's werden gespot in Rooskensdonk. Het aantal broedparen groeide gestaag, tot zo'n veertig koppeltjes. Maar ook andere weidevogels wisten de lege polders te vinden, zoals kluten, kieviten en scholeksters. Verder broeden er ook tureluurs, purperreigers, veldleeuweriken en velduilen. Vorig jaar werden er in totaal 110 vogelsoorten geteld, waaronder ook veel kleine zangvogels.

Met de grutto's gaat het de laatste jaren echter de verkeerde kant op. In 2013 worden er nog dertig broedparen geteld. Vanaf dat moment gaat het echter snel bergafwaarts. In 2015 waren er slechts twintig broedende grutto's en dit jaar nog maar zestien, aldus Van Nijnanten, die coördinator is van de telgroep. "Vorig jaar was ook al een slecht broedseizoen, maar toen hebben we nog wel een paar kuikens gezien. Dit jaar helaas niet. Nog niet eentje."

Achteruitgang
De achteruitgang van de grutto, die vorig jaar nog door de Vogelbescherming werd uitgeroepen tot Nationale Vogel, is een landelijke trend. In 1960 was de soort nog een algemene weidevogel in ons land met circa 120.000 paren, vorig jaar waren dat er minder dan 30.000. Vogelliefhebbers maken zich grote zorgen. Er worden structureel worden te weinig jongen grootgebracht om de populatie in stand te houden.

Een van de hoofdoorzaken is een groot tekort aan geschikte leefgebieden. Maar er zijn ook andere redenen, aldus Van Nijnanten, zoals het extreem natte voorjaar. Wat Rooskensdonk betreft, waren er nog andere grote gevaren. Steeds meer natuurlijke vijanden hebben het populaire weidevogelreservaat ontdekt. Zoals roofvogels, hermelijnen en de vos. "Vorig jaar hebben we hier voor het eerst een vos gezien. Dit jaar had hij vier jong, die allemaal met succes zijn grootgebracht. Afgelopen weekend hebben we de burcht ontdekt."

Een beetje frustrerend is de snelle achteruitgang van de grutto's wel, erkent de vogelaar. Vooral ook omdat de vooruitzichten voor de steltlopers in Rooskensdonk op z'n zachts gezegd niet erg gunstig zijn. Want ook de rust van het natuurreservaat is in het geding. Er zijn plannen om twee windmolens in de omgeving te plaatsen. Bovendien wordt het vogelgebied ernstig bedreigd door de aanleg van een 380 KV-hoogspanningsleiding.

Toch wil Van Nijnanten niet teveel somberen. "We hebben hier dit jaar 24 reeën gezien. En veel nieuwe zangvogels, zoals de Cetti's Zanger, de spotvogel, de bosrietzanger en de kleine karekiet. Het is een erg teleurstellend weidevogelseizoen, maar relatief gezien gaat het hier nog steeds beter dan in veel andere weidevogelgebieden."

Volledig scherm
Onze prachtige weidevogel de Grutto. Als er jongen zijn ( pullen ) reageren ze vrij agressief op ongenode gasten. © hennie gunnink
Volledig scherm
Deze grutto zit heerlijk in het schrale lentezonnetje. Hij heeft overwinterd in Afrika waar het heel wat warmer is dan in het koude Nederland.. © hennie gunnink

poll

PSV gaat het niet volhouden, Ajax wordt landskampioen

PSV gaat het niet volhouden, Ajax wordt landskampioen

  • Eens (51%)
  • Oneens (49%)
368 stemmen