Volledig scherm
Big 5566, hier twee weken oud. foto: Ed van Alem

Megastal met varkens mag er toch komen in Dorst

DEN HAAG/DORST – De Raad van State heeft in hoger beroep alsnog de weg vrijgemaakt voor de bouw van een nieuwe megastal en de uitbreiding van een varkenshouderij aan de Steenovensebaan in Dorst.

De Raad veegt in een definitieve uitspraak bijna alle bezwaren tegen het uitbreidingsplan van tafel. Bovendien vernietigde de Raad een uitspraak van de rechtbank, die eerder een streep door de uitbreidingsvergunning haalde. Met een kleine aanpassing in de geluidvoorschriften heeft de Raad van State woensdag alsnog de omgevingsvergunning voor Lavi BV goedgekeurd. In tegenstelling tot de Bredase bestuursrechter past de uitbreiding volgens de Raad wel degelijk in het bestemmingsplan en is er geen strijd met de strenge provinciale Verordening Ruimte. Ook verder ziet de Raad geen milieubeletselen die de uitbreiding van de veehouderij naar 5000 varkens kan tegen houden.

Gezwabber
Aanvankelijk trok het gemeentebestuur in juli 2011 de milieuvergunning van varkenshouderij Lavi BV in, maar kwam daar bij nader inzien op terug. Lavi BV en de gemeente meenden, in tegenstelling tot de Bredase bestuursrechter en bezwaarmakers, dat de mest- en ammoniakrechten van de oude milieuvergunning uit 1998 als basis voor de nieuwe vergunning moest dienen. Volgens die vergunning mocht het bedrijf ruim 10.000 kilo verzurende ammoniak(stikstofverbinding) uitstoten, wat ongeveer neer komt op ruim 10.000 varkens en biggen.

In de nieuwe vergunning is de uitstoot weliswaar met ruim 6000 kilo ammoniak teruggebracht, maar in de nieuwe uitstootarme stal kan Lavi BV toch ruim 4700 varkens houden. De Raad van State onderschrijft die berekening.

poll

Het is logisch dat de Raad van State achter het ingrijpen bij camping Fort Oranje staat

Het is logisch dat de Raad van State achter het ingrijpen bij camping Fort Oranje staat

  • Eens (86%)
  • Oneens (14%)
757 stemmen