Volledig scherm
© Thinkstock

Kwart miljoen euro voor twee natuurprojecten

BREDA - Een 'veerkrachtiger' Ulvenhouts bos en meer 'natuurbeleving' bij bewoners van het centrum en de wijk Belcrum in Breda. De provincie Noord-Brabant stelt daar een kwart miljoen euro voor beschikbaar. Breda wil, om met de woorden van verantwoordelijk wethouder Paul de Beer te spreken, met deze investering 'opnieuw een flinke impuls geven aan de natuur in Breda.' De gemeente investeert daar zelf al in, maar kan daarbij best een financieel steuntje in de rug gebruiken. Voor het laatstgenoemde project, genaamd 'Natuur in de wijk Breda', is door het provinciehuis in Den Bosch een ton uitgetrokken.

De gemeente Breda zelf trekt er nog eens dertigduizend euro voor uit.

Het geld is bedoeld voor maatregelen die tot doel hebben een aantal diersoorten in de wijken te behouden, zoals vleermuizen en huismussen.

Natuur in de wijk kent een looptijd van drie jaar en zal starten met een onderzoek naar het vóórkomen van soorten in de stad. Dus: wat vliegt, zingt, kruipt en zoemt er zoal en wat kunnen de Bredanaars leren van de soorten en hun gedragingen.

Binnen het project wordt de nadruk op zowel beleving, voorlichting als soortbescherming gelegd.

Verder ontvangt Breda een provinciale subsidie van 146.720 euro om te werken aan het hydrologisch herstel van het Ulvenhoutse bos.

Natura 2000-status

Het Ulvenhoutse bos heeft een zogenaamde natura 2000-status. Dit is de hoogste status die vanuit Europa aan een natuurgebied kan worden gegeven. Met de maatregelen verwacht de gemeente samen met partners zoals de provincie en Staatsbosbeheer dat het Ulvenhoutse bos veerkrachtiger wordt en daarmee minder kwetsbaar voor stikstof.

Ook wordt de parkeersituatie gewijzigd om de bermen te beschermen.

De te nemen maatregelen zijn opgesteld samen met de provincie, het waterschap en Staatsbosbeheer en worden in de loop van volgend jaar uitgevoerd.

Wethouder Paul de Beer: "Met het geld dat we krijgen kunnen we natuur in de stad op een aantrekkelijke en moderne manier onder de aandacht brengen bij onze inwoners. De subsidie voor het Ulvenhoutse Bos is een mooie blijk van waardering voor de weg die we samen met andere partijen zijn ingeslagen om dit unieke gebied verder te versterken en te beschermen."

poll

Wie ondanks alle waarschuwingen met een lege aanhanger de weg op ging, verdient een bekeuring.

Wie ondanks alle waarschuwingen met een lege aanhanger de weg op ging, verdient een bekeuring.

  • Eens (91%)
  • Oneens (9%)
1192 stemmen