Volledig scherm

Kritiek comité in beslissende fase hoogspanningslijn 380kV

Oud Gastel De vier gesprekken met Tennet ten spijt, vindt het actiecomité Halderberge 380 kV niet dat de aangedragen noordelijke alternatieven voor de hoogspanningslijn voldoende tot uiting komen in het definitieve tracédocument.

Het comité roept iedereen op vanavond, woensdag, naar een inloopavond van Tennet in Oud Gastel te komen, teneinde de netbeheerder nog zo veel mogelijk uit te horen over de plannen.

Oud Gastel is de laatste van de vijf informatieavonden. Daarna worden de voorbereidingen getroffen op de Milieu Effect Rapportage (MER).

Maar voor de actiecomités is de laatste fase van inspraak allesbehalve vlekkeloos verlopen. Zo maakt de Halderbergse groep gewag van te korte reactietermijnen en een gekleurd tracédocument, wat niet in lijn staat met een 'open en transparant proces'.

"Door een verschil in interpretatie wijken de gepresenteerde tracés af van de door ons ingediende tracés. Als indieners van de noordelijke tracés hebben we niets kunnen inbrengen tegen de knelpunten in het door ons verworpen zuidelijk tracé dat niet aanhaakt op de bestaande hoogspanningslijn. De nadruk ligt vooral op de technische haalbaarheid." Vanavond is de inloopavond van 19.00 tot 21.00 uur over 380 kV in 't Veerhuis.

poll

Het is logisch dat de Raad van State achter het ingrijpen bij camping Fort Oranje staat

Het is logisch dat de Raad van State achter het ingrijpen bij camping Fort Oranje staat

  • Eens (86%)
  • Oneens (14%)
558 stemmen