Volledig scherm

Kamervragen om meer openheid rond 380kV in West-Brabant

BREDA/OOSTERHOUT - Minister Henk Kamp van Economische Zaken moet duidelijk maken hoe zijn ministerie precies bepaalt waar het 380kV-hoogspanningstracé in de regio West-Brabant komt.

Dat vinden de PvdA-Kamerleden Henk Leenders en Yasemin Çegerek. Zij stuurden een reeks vragen aan de minister.

De sociaaldemocraten willen meer weten over het precieze besluitvormingsproces en over de afwegingen die het ministerie en elektriciteitsleverancier TenneT maken.

De komende maanden moet duidelijk worden waar de lijnen straks precies komen. De voorkeursroutes die TenneT en ministerie aanvankelijk opperden stuitten op veel weerstand in de betrokken regio. Verschillende actiegroepen en gemeenten kwamen met eigen, alternatieve routevoorstellen. Kamp beloofde die alternatieven serieus te bekijken.

Volgens de vraagstellers voelen veel indieners van alternatieve tracés zich echter niet serieus genomen. Het gaat daarbij om de groepen Hoogspanning Haagse Beemden, 380kV OosterhoutNee, Halderberge 380kVNee, Bewonerscomité Oosterheide, Breda380kVNee en de Groep Fransen. Zij hebben bijvoorbeeld het gevoel dat de alternatieven die zij aandroegen niet eerlijk zijn verwerkt in de tracés die nu worden onderzocht.

Dat leidt ertoe dat bewonersgroepen de procedure rond de trajectkeuze wantrouwen. Er heerst een gevoel dat het ministerie en TenneT aansturen op het tracé van hun voorkeur. De alternatieven die bewoners aandroegen, zo staat op de site zw380.nl, worden bij voorbaat afgeschilderd als onhaalbaar en kostbaar.

Kamerleden Leenders en Çegerek willen van de minister weten in hoeverre het gevoel van de actiegroepen gegrond is. Om draagvlak te creëren in de regio, lijkt het de PvdA'ers zaak dat het ministerie en TenneT open aantonen hoe en waarom zij bepaalde beslissingen noemen.

poll

Salarishoogte taboe? Welnee, iedereen mag weten wat ik verdien.

Salarishoogte taboe? Welnee, iedereen mag weten wat ik verdien.

  • Eens (57%)
  • Oneens (43%)
574 stemmen