Volledig scherm

'Hoogspanningstracé loopt over boerderijen bij Wouw

ROOSENDAAL - De raadsfractie van de Roosendaalse Lijst heeft het college van B en W om opheldering gevraagd over een mogelijk nieuw hoogspanningstracé van TenneT dat over enkele boerderijen aan de Vinkenbroeksestraat in het buitengebied van Wouw komt te liggen. 

Als dit tracé inderdaad vastgesteld zou worden, kan dat vergaande gevolgen hebben voor de genoemde boerderijen. Volgens fractieleider Eric de Regt van de Roosendaalse Lijst kan het er zelfs toe leiden dat de boerderijen afgebroken moeten worden. De Regt verwijst naar het eind juni gepresenteerde Tracédocument waarin verschillende alternatieven staan voor het nieuwe 380kV-tracé in West-Brabant.

Naar verwachting neemt minister Henk Kamp hierover eind dit jaar een definitief besluit. Op dit moment worden de tracé-alternatieven tegen het licht gehouden wat betreft milieubelasting (het doorlopen van een mer), kosten en technische uitvoering.

In het Tracédocument van juni staat dat het hoogspanningstracé (vanaf Rilland richting Roosendaal) niet oostelijk, maar westelijk van de buisleidingenstraat komt te liggen. Dat zou betekenen dat boerderijen aan de Vinkenbroeksestraat te dicht op de nieuwe hoogspanningsmasten komen te liggen. De Roosendaalse Lijst baseert zich ook op uitleg die gegeven is op een informatiebijeenkomst over 380kV.

Hoewel de beslissingen hierover bij de minister liggen, wil De Regt toch van het Roosendaalse college weten wat de precieze gevolgen kunnen zijn voor de betrokken bewoners en hoe de inspraak is geregeld voor burgers en gemeentebestuur.

poll

De Kijkshop mag niet verloren gaan en moet een doorstart krijgen

De Kijkshop mag niet verloren gaan en moet een doorstart krijgen

  • Eens (39%)
  • Oneens (61%)
612 stemmen