Volledig scherm

Halderberge krijgt meer geld voor inburgering statushouders

OUDENBOSCH - Zoals veel gemeenten had ook Halderberge wel oren naar een hogere Rijksbijdrage per statushouder.

Voorwaarde was wel dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoeker uiterlijk 1 september een plan van aanpak ontving waarin de opvang en inburgering verder is uitgewerkt.

"Aan die zogeheten participatieverklaring hebben onze ambtenaren in de zomermaanden hard gewerkt", zegt wethouder Jan Paantjens. "Bovendien moeten we binnen drie maanden de plannen ten uitvoer brengen."

Het is gelukt: ook Halderberge krijgt voortaan geen 1000 maar 2370 euro per statushouder. De extra gelden vloeien voort uit het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom van eind vorig jaar. Gemeenten, die aan alle voorwaarden voldoen kunnen voor tenminste drie jaar rekenen op de hogere bijdrage per statushouder.

Om de daad bij het woord te voegen belegt de gemeente op donderdag 15 september in het gemeentehuis een bijeenkomst met professionele en maatschappelijke instellingen. Paantjens: "In april heeft de gemeenteraad besloten om eenmalig 80 tot 100 statushouders op te vangen in Halderberge. Aan de hand van werksessies bekijken we hoe de opvang van deze statushouders het beste kan worden uitgevoerd. De kernwoorden zijn 'integreren' en 'participeren'.

De werksessies zijn op uitnodiging, de gemeenteraadsleden zijn toehoorder. Na afloop wordt, in bijzijn van pers, een samenvatting opgesteld.

poll

Salarishoogte taboe? Welnee, iedereen mag weten wat ik verdien.

Salarishoogte taboe? Welnee, iedereen mag weten wat ik verdien.

  • Eens (57%)
  • Oneens (43%)
566 stemmen