Volledig scherm
Centrum Chaam fase 2

Gemeente Alphen-Chaam schuift besluitvorming centrumplan op naar 3 november

CHAAM - Naar aanleiding van het aantal ingediende zienswijzen op het project Centrum Chaam 2016 (De Eekelaar) wordt de eerdere streefdatum van 29 september voor vaststelling van het bestemmingsplan niet gehaald.

Van 14 juni tot en met 25 juli lagen drie ontwerpen ter inzage. Op het ontwerp-bestemmingsplan zijn zes reacties gekomen, op de omgevingsvergunning één en op het ontwerp besluit 'hogere waarde wegverkeerslawaai' vijf.

Het is in het belang van de indieners, de gemeenschap en de ontwikkelaar van de gemeente, dat de zienswijzen zeer zorgvuldig worden behandeld, aldus de gemeente.

Enkele zienswijzen geven aanleiding om een nadere reactie te vragen. Streefdatum voor vaststelling van het bestemmingsplan is 29 september 2016. De stukken dienen daartoe op 1 september 2016 aangeleverd te worden.

Geconcludeerd is nu dat deze termijn te kort is voor een zorgvuldige behandeling van de ingekomen zienswijzen. Uitstel van de vaststelling is daardoor onvermijdelijk. Gestreefd wordt nu naar besluitvorming in de raadsvergadering van 3 november 2016.

Petitie
Inwoners van Chaam zijn een petitie gestart, ze willen dat er nogmaals kritisch gekeken wordt naar de invulling van het gebied Brouwerijplein-Dorpsstraat-Kapelstraat. Plan 'De Eekelaar', zoals het ingediend is, vinden ze een maatje te groot voor een dorp als Chaam.

Slopen
De bestaande bebouwing op Dorpsstraat 41 t/m 49 en Kapelstraat 1 en 3 zal worden gesloopt.  Vanaf 16 augustus wordt begonnen met de sloopwerkzaamheden. Gedurende de sloop is in verband met de veiligheid het pad tussen Dorpsstraat 41 en Dorpsstraat 48 afgesloten voor verkeer.

Klik hier voor een kaartje van het complete centrumplan.

poll

Nederland moet zich niet mengen in het conflict tussen Turkije en de Koerden.

Nederland moet zich niet mengen in het conflict tussen Turkije en de Koerden.

  • Eens (74%)
  • Oneens (26%)
117 stemmen