Volledig scherm
Netbeheerder TenneT. foto ANP

Forse kritiek op Tennet van 380kVNee en Hoogspanning Haagse Beemden

BREdA - De actiegroepen Breda 380kVNee, Hoogspanning Haagse Beemden en 380kV OosterhoutNEE hebben forse kritiek op Tennet. Volgens Monique Boot van Breda 380kV Nee lopen de voorbereidingen voor de Milieueffectrapportage (MER) voor de 380kV-lijn door West-Brabant niet zoals het hoort.

Boot: "De basis voor de MER, het tracédocument, is subjectief. Het doorsnijden van natuurgebieden bij Breda wordt gebagatelliseerd. Het maskeren van het feit dat Zuid een nieuwe doorsnijding van 47 kilometer door het landschap is en twintig kilometer door de Ecologische Hoofdstructuur is bijzonder storend."

Baldi Dekker van Hoogspanning Haagse Beemden: "Tracé Zuid wordt opgehemeld. Het zou rekening houden met natuurwaarden. Terwijl over ons alternatief, dat tientallen kilometers minder doorsnijding van natuurgebieden heeft, telkens wordt opgemerkt dat het de Ecologische Hoofdstructuur doorsnijdt." Anders gezegd Tennet meet met twee maten.

Tennet ziet dat anders. "Alle alternatieven hebben effecten op het milieu", zegt woordvoerder Eefje van Gorp (Tennet). "In de MER is het verplicht alle alternatieven te toetsen op effecten voor het milieu. Die worden op een objectieve manier gewogen." 

Maandag 4 juli is er een inloopavond van 19.00 tot 21.00 uur over 380kV in Princeville Breda.

poll

Het wordt de hoogste tijd dat iemand Donald Trump tot de orde roept

Het wordt de hoogste tijd dat iemand Donald Trump tot de orde roept

  • Eens (79%)
  • Oneens (21%)
332 stemmen