Paul Depla
Volledig scherm
Paul Depla © Gemeente Breda

Burgemeester Depla van Breda blokkeert bouwplan bij landgoed Burgst

BREDA - De burgemeester van Breda blokkeert sloop- en nieuwbouwplannen (een zwembad en -huis, garage en schuur) bij landgoed Burgst. De weigering de vergunning af te geven is gebaseerd op een advies van het Landelijk Bureau Bibob.

De wet Bibob is een bestuursrechtelijk instrument waarmee de overheid strafbare feiten wil voorkomen, waaronder het overtreden van de Woningwet en de Huisvestingswet. Als het gevaar dreigt dat een vergunning wordt misbruikt voor strafbare feiten, kan het betrokken overheidsorgaan – in dit geval de gemeente Breda – een aanvraag weigeren of een afgegeven vergunning intrekken.

Om te bepalen of een vergunning mogelijk wordt ingezet voor strafbare feiten, kan een gemeente advies aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob. In dit geval kwam het bureau tot de kwalificatie 'ernstig gevaar'. De afgelopen twee dagen was bij het Landelijk Bureau niemand aanwezig om een toelichting te geven op die kwalificatie. De gemeente mag geen nadere toelichting geven omdat op de gegevens die krachtens de Wet Bibob ter beschikking worden gesteld, geheimhouding rust.

Volgens de eigenaar van landgoed Burgst is er geen sprake van strafbare feiten, maar van een 'vermeende overtreding van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht), de Woningwet en de Huisvestingswet.'

Hij stelt dat het gaat om een bouwvergunning voor een zwembad en een bijgebouw op zijn landgoed. Hij is het er niet mee eens dat de gemeente de vergunning weigert en stapt naar de adviescommissie bezwaarschriften.

De zaak dient daar dinsdag.

Mr. Thomas Rijs, ook advocaat van de landgoedeigenaar en de persoon die zijn cliënt dinsdag bijstaat, noemt het besluit strijdig met de wet; een 'draagkrachtige onderbouwing' ontbreekt volgens hem. De eigenaar werd vorig jaar door de SP-jongeren uitgeroepen tot 'Huisjesmelker van het jaar'.
 

Poll

Er zijn nóg hogere boetes nodig voor mensen die verboden bijeenkomsten organiseren of bezoeken.

Er zijn nóg hogere boetes nodig voor mensen die verboden bijeenkomsten organiseren of bezoeken.

  • Eens (95%)
  • Oneens (5%)
1082 stemmen