Volledig scherm
© ANP

Betere hulp voor scholier die vaak ziek thuisblijft

De GGD gaat middelbare scholen helpen bij ziekteverzuim. Ouders moeten sneller op gesprek komen en er kan een jeugdarts worden ingeschakeld.

Terwijl spijbelen sterk is teruggedrongen, blijft het ziekteverzuim op scholen hoog. Uit onderzoek van GGD West-Brabant op zeven vmbo-scholen blijkt dat 12 procent van de leerlingen vaak afwezig was: minimaal vier keer in één kwartaal of meer dan zeven schooldagen achtereen.

Hoewel wetenschappelijke cijfers ontbreken, zien scholen dat het ziekteverzuim toeneemt: een landelijk probleem, meent de GGD. Middelbare scholen worstelen met leerlingen die zich regelmatig ziek melden. Ze vinden het lastig de ouders op het verzuim aan te spreken, omdat ze hun vertrouwen niet willen schaden. Want wie bepaalt of een kind echt ziek is?

Met het project Medische Advisering Ziekgemelde Leerling ('M@ZL') wil de GGD scholen helpen. De aanpak is in West-Brabant getest en uitgebreid naar andere regio's. Nu krijgt het een landelijk vervolg. Ouders van leerlingen die minimaal vier keer in een kwartaal of langer dan zeven schooldagen aaneengesloten ziek thuis blijven, moeten op gesprek komen. Om samen na te denken over oplossingen om te voorkomen dat de scholier achter raakt. Leidt het gesprek niet tot resultaat, dan wordt de leerling doorverwezen naar een jeugdarts.

Ziekteverzuim blijkt vaak een signaal van dieper liggende problemen, constateerde Yvonne Vanneste, jeugdarts en bedenker van M@ZL. "Jongeren slapen slecht, komen hun bed niet uit. Dan zeggen ze tegen hun ouders dat ze ziek zijn. Die melden dat bij school. Vaak blijkt dat er psychische problemen, zoals depressies, aan ten grondslag liggen."

Uiteindelijk leiden die klachten tot zittenblijven of verwijdering van school. Met extra aandacht voor de achterliggende redenen van het verzuim kunnen jeugdartsen en scholen uitval voorkomen. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld aangepaste lesroosters of maken proefwerken op andere dagen.

De GGD merkt ook op basisscholen een groeiende behoefte aan hulp bij ziekteverzuim. Ze wil volgend jaar een proefproject gaan draaien in het primair onderwijs.

poll

Zwartspaarders moeten hard worden aangepakt.

Zwartspaarders moeten hard worden aangepakt.

  • Eens (59%)
  • Oneens (41%)
855 stemmen