Advocaat buren eist smartengeld: ‘Voortbestaan VBO in Oosteind aan zijden draadje’

OOSTEIND - De Vereniging Belangen Oosteind hangt een schadeclaim boven het hoofd van enkele duizenden of mogelijk zelfs tienduizenden euro’s. „Dan gaan we failliet”, reageert VBO-voorzitter Ad Caron.

De claim wordt ingediend door de advocaat van de buren van het gemeenschapshuis Oostquartier, waarin de VBO veel van haar activiteiten houdt. De buren klagen al vier jaar over geluidshinder.

De rechter heeft op 21 september geoordeeld dat de buren ‘jarenlang aan onrechtmatige geluidsoverlast blootgesteld’ zijn. De buren hebben recht op vergoeding van immateriële schade. Tegen deze uitspraak kan nog tot 21 december beroep worden aangetekend.

Voor het verzoek om smartengeld moet een aparte procedure bij de rechter gevolgd worden. Advocaat Roelof Zomer is inmiddels bezig vast te stellen hoeveel smartengeld hij namens zijn cliënten gaat eisen.

poll

Prima dat Merkel waarschijnlijk weer de Duitse verkiezingen wint, dat zorgt voor stabiliteit

Prima dat Merkel waarschijnlijk weer de Duitse verkiezingen wint, dat zorgt voor stabiliteit

  • Eens (72%)
  • Oneens (28%)
727 stemmen