Alle voetbalstadions moeten piekbelasting tribunes controleren

videoDe norm voor piekbelasting die in het geldende Bouwbesluit voor voetbalstadions is vastgelegd, is te laag. De norm schrijft voor dat tribunes een maximale belasting van 500 kilo per vierkante meter moeten kunnen weerstaan.