Volledig scherm
Het Mauritshuis in Willemstad. © Dennis Nuiten

Zonnepanelen op je monument? Moerdijk wil snel beleid maken

WILLEMSTAD - Wie nu binnen de vesting van Willemstad een vergunningaanvraag doet voor zonnepanelen, krijgt bij de gemeente nul op het rekest. Maar Moerdijk wil zich op korte termijn buigen over de vraag of de panelen op monumenten mogen worden aangebracht, werd inwoners maandagavond op een informatieavond in Willemstad verteld.

Zo'n negentig belangstellenden kregen te horen dat er momenteel helemaal geen beleid is dat bepaalt of monumenten van zonnepanelen mogen worden voorzien. Terwijl het aantal aanvragen stijgt, zegt Annemiek van der Made, adviseur monumenten op de afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente Moerdijk. ,,Maar die aanvragen moeten we afwijzen zolang dat beleid er niet is.”

Afweging

Het onderwerp moet daarom op korte termijn naar de gemeenteraad. ,,Het staat hoog op ons prioriteitenlijstje", zegt Van der Made. ,,Het is een afweging van belangen. Aan de ene kant gaan er stemmen op die zeggen: dat willen we niet hebben in een beschermd stadsgezicht. Maar aan de andere kant moet je als gemeente ook je duurzaamheidsbeleid vorm gaan geven.”

Wanneer het vraagstuk precies op de raadsagenda komt te staan, is nog onduidelijk. De gemeente zal in ieder geval niet worden gehinderd door landelijke wetgeving. ,,De Rijksoverheid laat ons daar volledig vrij in, het wordt echt lokaal bepaald. In Den Haag kreeg zelfs Willem-Alexander een ‘nee’ te horen, omdat de gemeente het niet wilde.”

Quickscans

Dat hoeft in Moerdijk dus niet zo te zijn. Wel werd ook medegedeeld dat de gemeente bij monumenten zogeheten 'quickscans’ gaat uitvoeren. Dat heeft te maken met de instandhoudingsplicht. Volgens de Erfgoedwet geldt die voor rijksmonumenten, maar Moerdijk heeft deze vorig jaar zelf uitgebreid naar gemeentelijke monumenten. ,,We willen daarom nu alle monumenten een keer gaan bekijken, om de nulsituatie vast te leggen.”

In totaal gaat het voor de gemeente Moerdijk om 155 van deze scans, bij 122 rijksmonumenten (waaronder 9 gemeentelijke gebouwen en 2 vestingwerken) en 33 gemeentelijke monumenten. Met de scans hoopt men eventuele onderhoudsachterstanden in een vroeg stadium te signaleren, om zo te voorkomen dat er een - dure en tijdrovende - handhavingsprocedure moet worden opgestart. Bovendien worden op die manier voor eigenaren hoge herstelkosten beperkt.