Zeven vragen Windpark Klundert: geen hoofdpijn- maar migrainedossier

Gemeente Moerdijk moet windmolens plaatsen. Bij Klundert is het uitgedraaid op een bijzonder zware bevalling.

Waarom moeten die windmolens er eigenlijk komen?

Moerdijk heeft in 2013 samen met andere gemeenten afspraken gemaakt met de provincie over windenergie. Moerdijk moet voor 2020 61 MW leveren. 41 MW is al gerealiseerd: Volkeraksluizen (11 turbines), Sabinadijk (7) Oud Dintel (5), Sabinapolder (3) en Keteldiep (1). Het park bij Klundert is goed voor 21 MW en bij Zonzeel staat 15 MW op de rol. Naarstig op zoek naar locaties verklaarde de gemeenteraad enkele jaren geleden industrieterrein Moerdijk tot 'zoekgebied'. Eerst was een plek aan de oostelijke kant in beeld, maar die stuitte op verzet bij het bedrijfsleven. Uiteindelijk is er het plan voor zeven molens uitgerold: drie aan de Zuidelijke Randweg en vier aan de Westelijke Randweg. Die laatste komen op een kilometer afstand van Klundert. Een milieueffectrapportage pakte positief uit.

Hoe groot is de weerstand in Klundert?

Dat is na de enquête die de gemeente onlangs heeft gehouden de grote vraag. Toen eenmaal duidelijk werd dat er nabij het vestingstadje molens met een hoogte van 200 meter zouden verrijzen, waren de rapen gaar in Klundert. Eerder dit jaar werden meer dan 250 bezwaren en ruim duizend handtekeningen tegen de molens ingediend. Een hoorzitting over de bezwaren verliep rumoerig. Maar die weerstand komt met een respons van slechts 19 procent niet tot uiting in de peiling. De stadstafel heeft daar wel een verklaring voor: pas nadat de folders waren gedrukt en bezorgd werd de optie 'nee' toegevoegd. Op dat moment hadden veel mensen de folder al weggegooid, aldus de stadstafel. Die vindt overigens dat de gemeenteraad ondanks de lage deelname de uitslag van de enquête (56 procent vulde 'tegen' in) moet respecteren: geen windpark.

Is van begin af duidelijk geweest wat er zou komen?

Nee. Er is voortdurend ruis op de lijn geweest. Over de locatie, over de hoogte en over de financiële voordelen voor de bevolking. Aanvankelijk zouden de molens tot 200 meter reiken. Toen barstte de weerstand. Steeds lagere varianten passeerden de revue. 180 meter is nu het maximum. Wethouder Jaap Kamp kreeg vanuit de stadstafel, maar ook vanuit de politiek, verwijten dat hij niet goed over het park heeft gecommuniceerd. Hij heeft die kritiek voortdurend van de hand gewezen. Toch kwam hij dit najaar zelf met het voorstel om een besluit over het windpark uit te stellen om nader met inwoners in conclaaf te kunnen gaan en het draagvlak te peilen. De gemeenteraad stemde daarmee in.

Kunnen de molens niet elders op het terrein?

Dat is precies wat veel tegenstanders zeggen en ook in de Moerdijkse politiek al eens is geopperd. Maar wethouder Kamp en het Havenschap Moerdijk willen daar niet aan. Op andere locaties zitten molens bedrijven in de weg, ook met het oog op toekomstige ontwikkelingen. De Zuidelijke Randweg kan niet meer molens krijgen, omdat er plannen zijn het spoor uit te breiden. Plekken langs het Hollandsch Diep vallen af omdat de molens dan het laden en lossen op kades in de weg zitten en omdat daar masten voor een radarbeveiligingssysteem moeten komen.

Levert het windpark ook nog wat op, behalve schone energie?

Jazeker. Als de gemeenteraad kiest voor een hoogte van 180 meter, dan komt er ook een zonneweide. Die bezorgt inwoners van Klundert een aanzienlijk goedkopere stroomrekening: zo'n 250 euro per jaar. Molens van 150 meter, ook een optie die in de peiling was opgenomen, zijn een stuk minder aantrekkelijk. Dan is het tientjeswerk. Dat de molens dus een groot financieel voordeel met zich meebrengen, is de afgelopen maanden pas duidelijk geworden, ná alle commotie. Volgens velen was dat veel te laat.

Wat gebeurt er als de gemeenteraad nee zegt tegen het windpark?

Het grootste gevaar is volgens het college van burgemeester en wethouders dat de provincie ingrijpt en het park via een inpassingsplan zelf gaat realiseren, omdat de gemeente de toegezegde duurzaamheidsdoelstelling niet haalt. In dat geval is de gemeente de regie kwijt, ook over de voordelen voor bewoners. Een ander risico is dat elders in de gemeente naar locaties moet worden gezocht. En dat zal een hele klus worden, omdat de weerstand in de regel groot is. Kijk maar naar Zevenbergschen Hoek en Langeweg, waar de plannen van de provincie voor het plaatsen van molens langs de A16 met argusogen wordt gevolgd en waarover ook vanuit de gemeenteraad inmiddels al kritische vragen zijn gesteld. Eerder dit jaar zei wethouder Kamp dat ook een schadeclaim van Nuon dreigt als het park op het industrieterrein er niet komt. Maar daarover wordt in een brief die het college deze week naar de gemeenteraad heeft gestuurd met geen woord meer gerept.

Wat moet er volgens het college van B en W nu gebeuren?

Nu het draagvlak in Klundert is gepeild, liggen er wat het college betreft nog twee opties open: of een park met molens van 180 meter hoog, met daarbij een zonneweide en dus flink financieel voordeel voor inwoners. Of het park afblazen. Een standpunt nemen B en W niet in. Het is aan de gemeenteraad om een besluit te nemen.

Volledig scherm