Windpark Nuon bij Klundert komt er bij 'nee' gemeenteraad toch

ZEVENBERGEN - De kans is levensgroot dat het gewraakte windpark van Nuon bij Klundert er komt, ook als de Moerdijkse gemeenteraad daar donderdagavond nee tegen zegt. Regelt de gemeente het niet, dan de provincie wel. ,,Wij hebben geen argumenten om niet mee te werken.''

Dat zei gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) dinsdagavond in een speciale bijeenkomst van de raadscommissie Fysieke Infrastructuur, die van hem wilde weten wat de risico's zijn als de raad het bestemmingsplan voor het plaatsen van zeven molens op industrieterrein Moerdijk niet vaststelt. Bijna de voltallige raad ziet de molens net als veel inwoners van Klundert namelijk helemaal niet zitten.

Dat risico is dat Nuon naar de provincie stapt met het verzoek om het park via een provinciaal inpassingsplan alsnog te realiseren en dat de gemeente dan de regie kwijt is. Het energiebedrijf heeft eerder al laten weten deze stap zeker te zetten als de raad niet meewerkt.

Volgens Van Merrienboer is het wettelijk zo geregeld dat de provincie enkel niet kan meewerken als de molens in strijd zijn met het ruimtelijk beleid of als er milieubezwaren zijn. Daar is geen sprake van. Zo pakte de milieu-effectrapportage waartoe de gemeenteraad opdracht gaf positief uit. ,,Daarnaast hebben wij een prestatie-afspraak met de rijksoverheid om 470 megawatt aan windenergie te realiseren. Zolang wij daar niet aan zitten, hebben wij geen argument om niet aan dit plan mee te werken.''