Volledig scherm
© Wim de Vries

Vrijwilligers zorgen voor huisvesting uilen in Moerdijk

ZEVENBERGEN - Hij werkt als beleidsmedewerker 'stedelijk water' bij de gemeente Tholen, maar in zijn vrije tijd zet Wim de Vries zich al tien jaar in voor de fauna in West-Brabant. Of preciezer: voor de uilen in de regio.

Quote

De kasten voor de kerkuilen hangen we in schuren, daar voelen ze zich het prettigst

Wim de Vries

De Zevenbergenaar hangt met een groep andere vrijwilligers nestkasten voor uilen op en brengt de broedresultaten in kaart.

Volgens De Vries maken er zo'n 120 uilen van de kasten gebruik. ,,Dat zijn ongeveer zeventig steenuilen en vijftig kerkuilen, dat is een beetje de verdeling‘’, zegt De Vries. ,,De kasten krijgen we van Brabants Landschap. Ze hangen allemaal in het buitengebied, maar er zijn grote verschillen tussen beide uilsoorten. De kasten voor de kerkuilen hangen we in schuren, daar voelen ze zich het prettigst. De steenuilen zijn altijd buiten, dus hun kasten hangen we in bomen of tegen gebouwen aan, bijvoorbeeld boerderijen.’’

Uilenpaartjes

De Vries is blij met de resultaten die ze met de kasten boeken. ,,Ze zijn bij lange na niet allemaal door de uilen bezet. Ik schat zo'n dertig procent. Mogelijk hangen de andere niet gunstig, dus daar proberen we een andere plek voor te vinden. Maar wat heel positief is, is dat we van veertig broedgevalen weten. Daar zitten dus uilenpaartjes in, die voor nageslacht zorgen.’’

Quote

De steenuil is minder kieskeurig. Die eet ook muizen, maar hij slaat vogeltjes, kevers en wormen ook niet af

Wim de Vries

De steenuil heeft maar een paar hectare aan leefgebied nodig, de kerkuil is van een groter gebied afhankelijk. ,,Daarnaast heeft de kerkuil een beperkter dieet. Hij eet alleen muizen, dus is hij afhankelijk van hun aantal. Is er een slecht muizenseizoen, dan heeft de kerkuil het ook moeilijker. De steenuil is veel minder kieskeurig. Die eet ook muizen, maar hij slaat vogeltjes, kevers en wormen ook niet af. Die zijn dus minder kwetsbaar voor de grootte van de muizenpopulatie. In 2013 bijvoorbeeld hadden we een slecht muizenjaar. Dan zie je meteen een dip in het aantal kerkuilen.’’

Ecologie

Het gaat de Zevenbergenaar te ver om te stellen dat het uilenbestand een barometer is voor de stand van de ecologie. ,,Wat dat betreft is de aanwezigheid van andere vogels betekenisvoller. De patrijs, de veldleeuwerik en met name de gele kwikstaart zeggen op dat gebied meer.’’

Quote

We zijn afhanke­lijk van bewoners, met name agrariërs, om onze kasten op te hangen

Wim de Vries

De Vries en zijn vrijwilligers streven naar meer steenuilen in het gebied. ,,Veel van hun kasten worden 'gekraakt' door zwaluwen. Op zich is dat niet erg, want de zwaluw zien we even graag als de steenuil. En we hoeven het gebied ook niet vol te hangen met kasten. Maar ondanks dat zien we het aantal steenuilen wel toenemen, dus dat is positief. Voor ons werk zijn onze 'gastouders' heel belangrijk. We zijn afhankelijk van bewoners, met name agrariërs, om onze kasten op te hangen. Dus die mensen hebben we heel hard nodig. Gelukkig is het merendeel van hen erg betrokken. Ze maken vaak foto's die ze dan naar ons doorsturen, en ze zijn altijd blij als we komen.''