Veel minder klachten over haven

MOERDIJK - Het aantal klachten over haven- en industrieterrein Moerdijk is vorig jaar flink afgenomen.  Er kwamen er bij de Omgevingsdienst  Midden- en West-Brabant 325 binnen, met name over stank, een daling van 41 procent ten opzichte van 2014.

Dat staat in het  Milieumonitoringsrapport 2015. De Omgevingsdienst heeft voor de aanzienlijke afname geen duidelijke verklaring. 'Het lijkt alsof 2014 een afwijkend jaar is geweest, met relatief veel incidenten en klachten', zo staat in het rapport.

Het gros van de klachten (80 procent) ging over chemische stank of een rook- en brandlucht. Over affakkelen kwamen vorig jaar 54 klachten binnen. Het aantal meldingen over geluidsoverlast daalde van negentien naar zeven. In 24 gevallen hadden mensen ook gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, misselijkheid en slapeloosheid. Dat is ten opzichte van 2014 een lichte afname.

Het Havenschap Moerdijk zegt in het milieurapport dat het stimuleren van hergebruik van afval steeds beter loont. De bedrijven op het industrieterrein voerden vorig jaar 1.861.599 ton afval af, negentien procent meer dan het jaar ervoor. ,,Daarvan wordt 85 procent hergebruikt, een stijging van twee procent. We zien dat steeds meer afval wordt ingezet als grondstof of hulpstof voor nabijgelegen bedrijven.''

Volgens Ferdinand van den Oever, directeur van het havenschap, blijkt uit het milieurapport dat steeds meer bedrijven 'maatschappelijk verantwoord ondernemen.' ,,Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van hun omgeving. Ze doen meer aan veiligheid en het beperken van de uitstoot en communiceren daar ook steeds beter over.''

De directeur is ook vol lof over de inspanningen op gebied van duurzaamheid. ,,Er wordt prima gepresteerd, al is het nog volstrekt onvoldoende als we naar onze eigen ambities kijken en de klimaatafspraken die in Parijs zijn gemaakt. Dan moet er nog veel meer gebeuren en daar willen wij volgend jaar ook over gaan praten met bedrijven.''

Het havenschap heeft zelf plannen om komend jaar in zonne-energie te stappen. Volgens Van den Oever wordt de haalbaarheid van de aanleg van een zonnepark bekeken, in combinatie met een Postcoderoosregeling. Dat is een regeling waarbij omwonenden mee investeren in zonnepanelen in ruil voor een goedkopere energierekening. 

Het havenschap heeft ook uitbreiding van Energyweb XL naar het kassengebied Nieuw-Prinsenland bij Dinteloord op de rol staan. Via dit netwerk maken bedrijven van elkaar reststromen zoals warmte, stoom en CO2 gebruik.

In 2015 waren er op Moerdijk 427 bedrijven gevestigd, elf meer dan in 2014.  Op het 2.635 grote industrieterrein, de vierde zeehaven van ons land, werken meer dan 8.500 mensen. Daar komen nog eens duizenden indirecte banen bij.