Timberwolfstraat 1 niet verkocht

Henk den Ridder

Standdaarbuiten 

De gemeente Moerdijk gaat het pand aan de Timberwolfstraat 1 in Standdaarbuiten niet verkopen. Adrie Kuijstermans wilde het gebouw van de gemeente kopen maar ze konden het niet eens worden over de voorwaarden.

Die hadden alles te maken met het huidige gebruik van Timberwolfstraat 1. Nu zitten tennisvereniging TC Rally en heemkundekring 't Sandt daer Buyten in het gebouw.

De onderhandelingen over de verkoop begonnen op verzoek van de zogeheten dorpstafel van Standdaarbuiten. Het onderzoek richtte zich op het behoud van het pand en het zeker stellen van de huisvesting van de tennisclub en de heemkundegroep. 

In mei leek het er nog op dat Adrie Kuijstermans het pand ging kopen. Eerder kocht hij de katholieke kerk en het suikerentrepot. Maar Kuijstermans en de gemeente konden het - ook na lang onderhandelen - uiteindelijk niet eens worden over de voorwaarden waaronder de verkoop zou kunnen plaatsvinden.

Het college heeft nu geconcludeerd dat er onvoldoende basis is om het pand te verkopen. De tennisvereniging en de heemkundekring kunnen blijven zitten, al wil de gemeente daar nog een enkele punt op de i zetten. Er heeft zich inmiddels ook een commerciële partij gemeld die het leegstaande stuk van het pand wil gaan gebruiken. De gemeente zal daarvoor een commerciële en kostendekkende huurprijs gaan vragen.