Terrassen het hele jaar rond

ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk schrapt het verschil tussen zomerterrassen en winterterrassen. In beginsel kan elk horecaterras het gehele kalenderjaar blijven staan. 

Voorwaarde is dat het terras ook echt als terras moet worden gebruikt. Het is niet toegestaan terrasmeubilair in de  winter op openbare grond op te slaan. 

Dit zijn enkele nieuwe regels die het college van B en W wil gaan toevoegen aan de reeds bestaande spelregels rond horecaterrassen. Tot nu toe had de gemeente twee categorieën terras. Het tijdelijk terras dat van 1 maart tot 1 november buiten mag staan en het permanente terras. Dat verschil wordt nu geschrapt.

Aan de andere kant worden er ook nieuwe begrippen geïntroduceerd. Een gevelterras staat direct aan de gevel van het horecabedrijf en eilandterras staat iets verderop. Beide terrassen zijn mogelijk in de gemeente Moerdijk 'mits de openbare ruimte het toelaat'. 

Daarnaast trekt de gemeente de openingstijden van het terras gelijk met die van het achterliggende horecabedrijf. Veel kasteleins hadden er moeite mee klanten van het terras weg te sturen als het café nog open bleef.  

Ook nieuw is dat de gemeente eisen stelt aan het terrasmeubilair. Zoals: 'Per terras wordt niet meer dan één type stoel en één type tafel gebruikt, passend bij het pand.' En ook: 'De vormgeving en kleur van een terras moet zij afgestemd op het pand en de omgeving.'

De maatstaf die het college van B en W daarvoor willen toepassen zijn 'de redelijke eisen van welstand'. Om een rustig en natuurlijk beeld te behouden moet het meubilair aansluiten bij het pand en de omgeving, zo luidt de motivatie. 

Daarnaast worden eisen gesteld aan vaste elementen op het terras, zoals een afscheiding. Die mag maximaal 1,50 meter hoog zijn en moet vanaf 75 centimeter transparant zijn. Wie vlonders wil gebruiken moet daarvoor nadrukkelijke toestemming van het college van B en W hebben. 

De kastelein die een terrasafscheiding of een paar vaste parasols wil neerzetten, moet een omgevingsvergunning aanvragen. Het plaatsen van een tapinstallatie op het terras mag niet. Bij evenementen kan het worden toegestaan als de exploitant de benodigde ontheffing van de burgemeester heeft.