Volledig scherm
In 1970 bouwde aannemer Geleijns het Praathuis op het snijpunt van haven en Markt. Het waren drie schelpen met een dak. © Regionaal Archief West-Brabant

Sloop van Praathuis in centrum Zevenbergen start over twee weken

ZEVENBERGEN - De volgende fase in de werkzaamheden aan de haven in het centrum van Zevenbergen gaat op 6 juni van start. Dan onthullen de wethouders Thomas Zwiers en Désirée Brummans (die Jaap Kamp opvolgt) in de Stoofstraat een groot bouwbord.

De directie van de aannemerscombinatie Van den Herik/Rasenberg/Colijn zal daarbij aanwezig zijn.

Als het bord is onthuld gaat het gezelschap naar De Vrijbuiter (v/h het Praathuis) om daar wat bankjes te verplaatsen. In de week na 6 juni begint de sloop van het ronde gebouw dat aannemer Gelens bij de demping van de haven neerzette als centrale ontmoetingsplaats. 

Restaurant

Maar het Praathuis - dat bestond uit drie betonnen schelpen met een dak - tochtte altijd. Er ging niemand staan. Daarom is er een muur omheen gemetseld en konden Joep en Leonie Heus er in de jaren '70 hun restaurant beginnen. De laatste jaren heette het De Vrijbuiter.

De voorbereidende werkzaamheden aan kabels en leidingen op het haventracé en directe omgeving zijn nagenoeg afgerond. Daar is enkele maanden aan gewerkt. Wethouder Thomas Zwiers dinsdag: ,,Vóór 1 juni is dit deel van het werk gereed. De volgende stap is de sloop van De Vrijbuiter." 

Brief

 Met het oog op die sloop wordt tussen 4 en 8 juni een bouwkundige opnamen gedaan van de panden in de omgeving. Als de sloop van het Praathuis dan schade aan de omliggende panden oplevert, kunnen de eigenaren dat bewijzen aan de hand van de opname. De bewoners van deze panden worden daarover per brief geïnformeerd. ,,En we proberen tijdens de sloop zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken", zegt wethouder Jaap Kamp.

Graven

De overige panden aan het haventracé worden in de zomer door deskundigen bekeken. de huidige toestand van de huizen en winkels wordt minutieus beschreven. Het eigenlijke graafwerk gaat in oktober van start. 

Voor het zover is moet er nog extra onderzoek worden verricht naar niet ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar is daar al uitgebreid onderzoek naar gedaan over het hele haventracé. Daarbij zijn vrijwel geen in het oog springende onregelmatigheden in de bodem aangetroffen.

Proefsleuf

Behalve op het westelijk haventracé. Daar sloeg het metertje uit. Om geen onnodige onrust te veroorzaken maakt wethouder Kamp het nodige voorbehoud: ,,Dat zou erop kunnen wijzen dat er een verhoogde kans is op de aanwezigheid van metaal."

Daarom wordt een proefsleuf gegraven tussen Noordhaven 144 en Zuidhaven 171, ter hoogte van de Hema. Naar verwachting in de tweede helft van juni. Ook van de panden in de omgeving van de proefsleuf wordt een bouwkundige opname gedaan. Vooralsnog gaat het om één sleuf, afhankelijk van de resultaten kan worden besloten om een tweede sleuf te graven.

BN DeStem gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement