Volledig scherm
Het industrieterrein Moerdijk is de vierde zeehaven van ons land, maar de bereikbaarheid is door het ontbreken van openbaar vervoer niet optimaal.

Samen naar het werk rijden op Moerdijk? Effe appen!

MOERDIJK - Een app die een medewerker van een bedrijf met collega’s of werknemers van andere bedrijven verbindt om samen te rijden. ‘Ridesharing’ heet dat en de komende twee jaar loopt hier een proef mee op haven- en industrieterrein Moerdijk.

De gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant en de Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk/VNO-NCW broeden al een poos op alternatieve vervoersvormen omdat het haventerrein van openbaar vervoer verstoken is; er rijden geen bussen. Ridesharing is een van de ideeën om het terrein beter bereikbaar te maken. De afgelopen tijd is de belangstelling gepolst. ,,Er is nu voldoende animo onder bedrijven om met een proef te kunnen beginnen”, zegt de Moerdijkse wethouder Thomas Zwiers.

Werktijden

Aan de pilot doen mee het Havenbedrijf Moerdijk, Slibverwerking Noord-Brabant (SNB), Schütz, ATM, CNC Grondstoffen BV, Shell Moerdijk en DSV. Mogelijk haken later meer ondernemingen op het industrieterrein aan. Ridesharing loopt via het bedrijf Toogethr. Via een app wordt op basis van locatie, werktijden en autobezit gezocht naar gezamenlijk vervoer. Als mensen samen rijden, worden bestuurder en passagier daarvoor beloond in de vorm van punten. Die kunnen ze inwisselen voor artikelen in een webshop.

Quote

We krijgen signalen van het bedrijfsle­ven dat er problemen zijn met bereikbaar­heid door het ontbreken van goed openbaar vervoer

Thomas Zwiers, wethouder Moerdijk

Zwiers is blij dat er een proef kan beginnen. ,,We krijgen signalen van het bedrijfsleven dat er problemen zijn met bereikbaarheid door het ontbreken van goed openbaar vervoer. Vooral voor de doelgroep zonder auto, bijvoorbeeld stagiaires of jonge werknemers.” 

Volgens de wethouder kan het ook een uitkomst zijn voor werknemers die uit oogpunt van duurzaamheid samen naar het werk willen rijden.

De officiële aftrap van het experiment met ridesharing is op maandagmiddag 11 maart bij Shell Moerdijk. Dan wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Volgens Zwiers zijn ook nog andere alternatieve vervoersvormen in beeld, zoals het delen van e-bikes en een variant op het Bravoflex-systeem. Dit laatste is een proef met vervoer op afroep in de avonden en weekeinden in de gemeente Moerdijk. ,,Misschien dat er zo'n vorm van vervoer overdag kan komen op het industrieterrein", oppert Zwiers.

Op het 2.700 hectare grote haven- en industrieterrein Moerdijk zitten meer dan vierhonderd bedrijven.