Procedure herbenoeming Jac Klijs gaat van start

Henk den Ridder

Zevenbergen

Met een brief van Commissaris van de Koning Wim van de Donk is de procedure begonnen die moet leiden tot de herbenoeming van Jac Klijs tot burgemeester van de gemeente Moerdijk.

Zijn ambtstermijn eindigt op 5 september 2017. In een persoonlijk gesprek met Van de Donk heeft Klijs al aangegeven dat hij nog een periode in Moerdijk wil blijven. 

Het is een lange procedure. Eerst moet de gemeenteraad een commissie voordragen, die het functioneren van de burgemeester gaat beoordelen. Het verslag van deze commissie wordt met burgemeester Klijs en de gemeenteraad besproken. 

Vervolgens laat de gemeenteraad aan de Commissaris van de Koning weten hoe de burgemeester functioneert en of ie moet worden herbenoemd. Aansluitend stuurt de gemeenteraad via de Commissaris van de Koning Van de Donk een aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken. 

Dat moet gebeuren tenminste vier maanden voor de eerste dag van de maand waarin de herbenoeming dient in te gaan. In dit geval dus uiterlijk uiterlijk op 1 mei 2017, waarna Van de Donk de spullen doorstuurt naar Den Haag. Uiteindelijk beslist de Koning. 

De aanbeveling van de gemeenteraad is openbaar. Alle overige stukken zijn geheim.