Het Havenbedrijf Moerdijk bracht eerder grote hoeveelheden grond naar het toekomstige Logistiek Park Moerdijk. Dit najaar wordt duidelijk of het LPM er ook echt komt.
Volledig scherm
Het Havenbedrijf Moerdijk bracht eerder grote hoeveelheden grond naar het toekomstige Logistiek Park Moerdijk. Dit najaar wordt duidelijk of het LPM er ook echt komt. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Ook voor plan Logistiek Park Moerdijk dreigt 'PAS' op de plaats

DEN HAAG/MOERDIJK - De Raad van State sloot maandag tijdens een rechtszaak niet uit dat er aanvullend onderzoek moet worden gedaan naar stikstof- en natuurcompensatiemaatregelen voor het 142 hectare grote Logistiek Park Moerdijk (LPM).

In ieder geval leek de Raad tijdens de rechtszitting in Den Haag niet geheel overtuigd door de beheermaatregelen die de provincie Noord-Brabant wil nemen om de toename van de stikstofneerslag in nabijgelegen natuurgebieden, zoals de Biesbosch, Ulvenhoutse bos en Oosterschelde, tegen te gaan. 

Het LPM-project dreigt nu in dezelfde PAS (Programmatische Aanpak Stikstof)-greppel vast te lopen, waar tal van de andere Nederlandse bouw- en veehouderijprojecten vast zitten. Nadat de Raad van State afgelopen voorjaar een streep door het PAS-systeem haalde, staan tal van bouwprojecten op losse schroeven. 

Ook het LPM-project lijkt niet aan de strengere regelgeving op het gebied van de stikstof te ontkomen. Immers, het LPM zal heel veel vrachtwagenverkeer opleveren. En dat zorgt voor meer stikstofbevattende uitlaatgassen.

Bomen kappen

De raadsman van de provincie benadrukte in Den Haag dat uit een Passende Beoordeling uit 2017 blijkt dat het extra verkeer op en rond het LPM alleen tot 2025 ‘slechts een zeer geringe toename' van de verzurende stikstofneerslag in de Biesbosch en andere Natura 2000 gebieden zal opleveren. Want na 2025 zou door algemene en landelijke ontwikkelingen (bv. meer elektrische auto's) de stikstofneerslag in de regio binnen aanvaardbare normen terecht komen. 

Om die reden wil de provincie tot die tijd een paar extra beheermaatregelen nemen om meer stikstof uit de natuur te halen. Zo wil Noord-Brabant greppels, kreken en sloten uitbaggeren en ‘ongewenste exotische’ bomen en opslag in het Ulvenhoutse kappen. Kortom, de provinciale maatregelen lijken neer te komen op bomen kappen om vrachtwagens te laten rijden.

Bagger en kapmaatregelen

De Raad van State, die onder meer de bezwaren van Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk(SBBM) behandelde, twijfelt of de stikstofneerslag de komende jaren daadwerkelijk zoveel afneemt als de provincie voorziet. En verder twijfelde rechter en staatsraad Rosa Uylenberg of de aangekondigde bagger- en kapmaatregelen wel zoveel stikstof uit de natuurgebieden halen als nodig is. 

Hoewel de staatsraad een grote slag om de arm hield, bereidde ze de provincie er op voor dat zij mogelijk toch nieuw onderzoek zal moeten doen en een uitgebreid natuurcompensatieplan moet opstellen om de nadelen van het LPM voor de natuur te compenseren. 

De staatsraad vroeg aan de Brabantse advocaat hoeveel tijd de provincie daarvoor nodig heeft. Die rekende, afhankelijk van wat de Raad van State allemaal in de uitspraak opdraagt, minimaal op een half jaar, zo niet langer.

Afstel

Tegenstander SBBM hoopt dat van nieuw uitstel uiteindelijk afstel komt. De Moerdijkse belangenorganisatie is fel tegen de geplande locatie in de oksel van de A17/A16. Tijdens de tweede zitting over het LPM (de eerste was al in oktober 2015)wees de raadsman van SBBM er nog maar eens op dat er voldoende alternatieve locaties zijn waar het LPM gevestigd kan worden zonder dat daar een open agrarisch gebied voor hoeft te worden opgeofferd. 

De SBBM vindt een 140 hectare groot braakliggend bedrijfsterrein naast Shell Moerdijk veel geschikter. Maar daar wil de provincie niet aan. Dat terrein is bedoeld voor zeer zware (chemische) industrie. De SBBM-raadsman betwijfelde of zich daar ooit chemische industrie gaat vestigen, 'Shell heeft geen enkele belangstelling en twijfelt zelf of daar ooit nog chemische industrie komt. Die gaan tegenwoordig naar het buitenland om dichter bij de bron te zitten. Verder ligt het terrein al 60 jaar braak. Het is prima geschikt voor het LPM.’ 

De Raad van State gaat behalve de stikstof en natuurproblematiek ook nog bekijken of het LPM bij de A17/A16 op de juiste plek ligt, of misschien toch beter elders gevestigd kan worden. Uitspraak binnen enkele weken.