Nuon: uitstel windpark kost Klundert geld

KLUNDERT - Uitstel van het windpark bij Klundert pakt nadelig uit voor de financiële voordelen voor inwoners. ,,Er ligt nu een unieke kans om de gemeenschap maximaal te laten meeprofiteren van de windmolens'', zegt Martin Ars, projectleider van Nuon.

De Moerdijkse gemeenteraad neemt donderdagavond een besluit over het bestemmingsplan dat de bouw van zeven windmolens op industrieterrein Moerdijk mogelijk moet maken. Vijf daarvan komen aan de westkant nabij Klundert. De weerstand in het vestingstadje is groot, ook de gemeenteraad voelt er met uitzondering van GroenLinks weinig voor.

Zegt de raad donderdagavond nee, dan stapt Nuon volgens Ars naar de provincie met het verzoek het park via een zogeheten inpassingsplan alsnog te realiseren. Gedeputeerde Erik van Merrienboer heeft de gemeenteraad deze week laten weten dat de provincie geen argumenten heeft  om niet te werken. Met andere woorden, het park komt er hoe dan ook. ,,Als het via de provincie moet, zijn de sociale randvoorwaarden niet van tafel. Zoveel mogelijk acceptatie in de omgeving blijft ons uitgangspunt. Maar het levert wel maanden vertraging op en vertraging kost geld. Het is koffiedik kijken hoeveel, maar duidelijk is dat de financiële voordelen voor inwoners dan minder goed uitpakken.''

In het huidige plan worden de molens 180 meter hoog en komt er een zonnepark bij, waarvan iedereen in Klundert profiteert. Het gaat om een jaarlijkse besparing van 250 euro op de energierekening per gezin per jaar. Daarboven komt nog eens extra geld vrij voor andere duurzaamheidsprojecten, bijvoorbeeld voor het treffen van isolatiemaatregelen. Nuon ondersteunt de gemeente Moerdijk en Energiek Moerdijk met een jaarlijkse bijdrage in een windfonds. Daardoor kan het voordeel oplopen naar 600 euro per huishouden per jaar. Ars noemt dit pakket sociale randvoorwaarden in vergelijking met andere windmolenparken 'heel goed'. ,,We hebben het onderste uit de kan gehaald.''

De ervaring bij andere parken leert bovendien dat de weerstand snel afneemt als de molens er eenmaal staan. ,,De angst is vooraf vaak groot, maar in de praktijk valt het mee. Zeker als mensen merken dat de overlast beperkt is en ze er in hun portemonnee echt van profiteren.''