NIEUWE VERSIE Bunker weer hangplek voor de jeugd

Henk den Ridder

Zevenbergen

Bunker Vossenhol I achter de Benedenkade in Willemstad is weer open voor de plaatselijke jeugd. Op verzoek van de jongeren kan de bunker weer gebruikt worden als hangplek.

Niet als jongerencentrum want dat wil de gemeente niet. Om het verblijf in het verdedigingswerk enigszins te veraangenamen heeft de gemeente er een bank, een afvalbak en verlichting aangebracht. Dat schrijft het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad.

De bunker is in mei 2012 'definitief' gesloten door de gemeente. De GGD had begin 2011 al had vastgesteld dat verblijf in de bunker uit veiligheidsoverwegingen en uit hygiënisch oogpunt niet langer verantwoord was. De gemeente beëindigde daarop de samenwerking met stichting De Jongerenbunker. 

De gemeente knapte de bunker daarna op, maar de ruimtes bleven dicht voor belangstellenden. Het idee was voor de jongeren een alternatieve locatie in Willemstad te zoeken. Die is nooit gevonden. Volgens het college is er inmiddels een nieuwe groep jongeren opgestaan die behoefte heeft aan een eigen plek in de vesting. 

Daarom is de bunker weer open. Zowel het college als de wijkagent van Willemstad en de jongerenwerkers van Jongerenwerk Moerdijk staan daar achter.  Want als de jeugd in de bunker samenkomt, kan er minder overlast op straat ontstaan. Bovendien zijn de jongeren makkelijker te vinden voor de wijkagent en de jongerenwerker als ze in de bunker kruipen. Zij zullen regelmatig langskomen en 'waar nodig bijsturen'. 

De jongeren moeten een verklaring tekenen met de burgemeester. Daar staat in dat ze zich aan de regeltjes gaan houden. Als ze dat niet doen en er ontstaat weer overlast dan is het avontuur voorbij. B en W: ,,Hiermee dragen zij zelf de verantwoordelijkheid voor het slagen van de proef om de bunker open te stellen."

De proef duurt een half jaar. In die tijd gaat de bunker elke dag om 23.00 uur dicht. Omwonenden zijn geïnformeerd en in januari komt er een informatieavond. Na een half jaar is er een evaluatie.